Měřicí přístroje Bender pro monitorování uzlového odporníku (NGR)

Datum 07.07.2022

Monitor uzlového odporníku NGRM700.

Uzlový odporník (NGR, Neutral Ground Rezistor) je klíčovým prvkem distribučních sítí s odporovým uzemněním uzlu. Odporníky se instalují mezi uzel vinutí transformátoru a zem a slouží k omezení poruchového proudu v síti do okamžiku, než zareagují ochrany sítě.

Obr. 1 Soustava s odporovým uzemněním uzlu

Z výše uvedeného důvodu je pro bezpečnost provozu sítí s odporovým uzemněním uzlu zásadní bezvadný stav uzlového odporníku. Uzlové odporníky jsou často instalovány ve venkovním prostředí a jsou tak vystaveny povětrnostním vlivům i změnám teplot okolí. Dochází tak ke stárnutí a degradaci materiálů vlivem povětrnosti i k možným mechanickým poškozením z důvodu mechanického namáhání nebo působením volně žijících zvířat.

Obr. 2 Příklad instalace uzlového odporníku

Monitoring uzlového odporníku od společnosti Bender

Společnost Bender nabízí hned dvě řady přístrojů pro monitorování uzlového odporníku – NGRM500 a NGRM700. Přístroje Bender jsou určeny jak pro sítě typu HRG (High Resistance Grounded, sítě s vysokou hodnotou uzlového odporu), tak pro soustavy typy LRG (Low Resistance Grounded, sítě s nízkou hodnotou uzlového odporu). V prvním případě lze monitorovat uzlové odporníky o hodnotě odporu v rozsahu RNGR = 15 Ω…5 kΩ (monitory řady 500 a 700), u sítí LRG potom v rozsahu RNGR = 0,1…200 Ω (přístroje řady 550 a 750).

Monitory uzlového odporníku NGRM500 a 550

Přístroje NGRM500 a 550 zajišťují trvalé sledování ohmické hodnoty uzlového odporníku RNGR, a to jak pasivním, tak aktivním měřením. Díky aktivní měřicí metodě lze monitorovat stav uzlového odporníku i v případě, kdy předmětná distribuční síť není pod napětím. Dále přístroje NGRM500/550 monitorují napětí UNGR na odporníku a pomocí externího měřicího transformátoru řady CTUB103-CTBC.. rovněž proud INGR procházející odporníkem.

Obr. 3 Monitor uzlového odporníku NGRM500

Pro připojení přístrojů řady NGRM500 k uzlovému odporníku slouží vazební členy řady CD, které jsou dostupné v celkem 5-ti provedeních v závislosti na jmenovitém napětí na uzlovém odporníku UNGR:

Obr. 4 Příklad zapojení monitoru uzlového odporníku

Pro případ měření v distribuční síti bez napětí obsahují monitory uzlového odporníku generátor pulzů, který v takovém případě slouží pro stanovení hodnoty odporu RNGR. Generátor lze rovněž použít pro manuální lokalizaci zemního spojení. Z hlediska komunikace jsou přístroje vybaveny rozhraními BMS, ethernet a vestavěným webserverem. Vyčítání naměřených hodnot do externího dohledového systému je tak velmi snadné. Samozřejmostí jsou 3 samostatná výstupní relé sloužící pro signalizaci zemního spojení, poruchy přístroje a pro přímé ovládání výkonového prvku pro odpojení monitorované soustavy.

Monitory uzlového odporníku NGRM700 a 750

Přístroje řady 700 umožňují ve srovnání s přístroji NGRM500 rozlišit a signalizovat zemní spojení pro jednotlivé fáze distribuční soustavy. Kromě měření napětí UNGR na odporníku a proudu INGR procházejícím odporníkem provádí monitor rovněž harmonickou analýzu. Tu lze zobrazit přímo na displeji přístroje ve formě bargrafů. Přístroj NGRM700/750 je dále vybaven oddělitelným displejem FP200, který může být instalován do dveří rozváděče.

Obr. 5 Monitor uzlového odporníku NGRM700

Rozšíření monitoringu uzlového odporníku o detekci poruchy 

Technologii Bender lze rovněž využít pro detekci poruchy v distribučních sítích s odporovým uzemněním uzlu. Systém je v takovém případě nezbytné doplnit o monitor reziduálního proudu řady RCMS460/490 a měřicí proudové transformátory na jednotlivých vývodech k zátěžím. Ve spojení s monitorem uzlového odporníku řady NGRM umožňuje přístroj RCMS4x0 v případě vzniku poruchy určit, na kterém z vývodů a na které fázi se porucha vyskytuje. 

Obr. 6 Schéma systému pro automatickou lokalizaci poruchy

Veškeré naměřené hodnoty lze ze systému vyčítat pomocí převodníku rozhraní COM465IP (výstupy ethernet/TCP IP, Modbus TCP nebo RS485/Modbus RTU). Celou aplikaci je rovněž možné zobrazovat na dotykovém panelu řady CP900 včetně možnosti vytvoření vizualizace podle potřeb zákazníka.

Pro další informace může zájemce kontaktovat společnost
GHV Trading, spol. s r.o.:
tel.:  541 235 533
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
www.ghvtrading.cz

Ing. Jan Šenberger, GHV Trading spol. s r.o.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář