Mikrovlny účinně extrahují mangan a zinek z použitých baterií

Datum 15.07.2022

Foto: Túrelio, Wikimedia Commons

Vědci z japonské univerzity Ritsumeikan přicházejí s myšlenkou distribuovaného recyklačního systému, který využívá mikrovlnný ohřev k extrakci kovů ze starých alkalických baterií.

Distribuované recyklační systémy zahrnující malá recyklační zařízení nabízejí udržitelnou alternativu k běžným recyklačním systémům, protože mohou výrazně snížit energetické nároky na přepravu, a mají tak potenciál zvýšit míru recyklace. Ačkoli je tento systém stále v plenkách, mnoho studií zkoumalo jeho využití při recyklaci plastů, fotovoltaického odpadu a odpadních vod, přičemž zvláště slibné výsledky byly zaznamenány v oblasti distribuované recyklace plastů.

Vzhledem k těmto výsledkům se výzkumníci z Ritsumeikanu domnívali, že by bylo možné zavést podobné postupy i pro použité alkalické baterie. Studie představuje systém využívající mikrovlnné ozařování, které nabízí selektivní, rychlý ohřev a nižší spotřebu energie ve srovnání s ohřevem v peci.

Vědci nejprve provedli empirickou studii s cílem prozkoumat využitelnost této techniky založené na mikrovlnném záření při recyklaci použitých alkalických baterií. Poté provedli analytickou případovou studii, aby prozkoumali účinnost distribuovaných recyklačních systémů v 1 710 obcích v Japonsku.

K testování účinnosti navrhovaného recyklačního systému použili jako ukazatele spotřebu energie a emise skleníkových plynů. Empirická analýza ukázala, že mikrovlnným ohřevem bylo dosaženo 97 % míry využití oxidu manganičitého a zinku z alkalických baterií. Tato míra využití je 1,5krát vyšší než míra získaná konvenčním ohřevem na bázi elektrické pece, přičemž trvá jen polovinu času.

Analytická studie rovněž odhalila pozitivní výsledky, neboť tým konstatoval, že rovnováha mezi centralizovanými a distribuovanými recyklačními systémy může snížit roční spotřebu energie a emise skleníkových plynů v celém Japonsku o 26 500 GJ.

Richard Pappen
zdroj: Ritsumeikan University

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář