Na chlazení záleží: Proč je CO2 přirozená volba? 

Datum 28.07.2022

Kondenzační jednotky s chladivem CO2 jsou ideálním chladicím systémem pro prodejny potravin. Foto: Panasonic

K vyřazování látek poškozujících ozónovou vrstvu (jedná se například o freony) dochází po celém světě v zájmu ochrany životního prostředí. Mezi nejúčinnější alternativy za tyto škodlivé látky patří oxid uhličitý.

Historie využívání CO₂ pro účely chlazení se začala v Panasonic Heating & Cooling Solutions psát v roce 2010. Společnost tehdy představila svou vůbec první jednotku CO₂ Cold Chain pro maloobchodní aplikace v Japonsku a v roce 2017 chlazení oxidem uhličitým uvedla v Evropě. Dnes je na trhu celá řada inovativních řešení chlazení, včetně nejnovější středně a nízkoteplotních 4HP jednotek, uvedených na trh na začátku roku 2022. Navíc se letos Panasonic zavázal rozšířit své portfolio chladicích řešení využívajících zmíněné přírodní chladivo.

Oxid uhličitý a jeho výhody

CO2 má jako přírodní chladivo oproti jiným látkám mnoho výhod:

  • Velmi dobrý součinitel prostupu tepla
  • Relativní imunita na tlakové ztráty 
  • Velmi nízká viskozita 
  • Malý dopad na životní prostředí

Přírodní chladivo CO₂ rovněž není tak toxické ani hořlavé jako jiné alternativy. Má navíc nulovou hodnotu ODP (Potenciál k poškozování ozónové vrstvy) a GWP (Potenciál globálního oteplování) na hodnotě 1. To z oxidu uhličitého dělá nesmírně atraktivní chladivo z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí, protože v případě úniku se do atmosféry uvolní pouze přírodní látky. Má také schopnost rekuperace tepla s možností jeho dalšího využití.

Rostoucí řada vysoce kvalitních chladicích řešení Panasonic využívajících přírodní chladivo CO₂ (R744) nyní nabízí chladicí výkony od 2 kW do 16 kW. Jednotky jsou ideální pro instalaci v chladicích skříních, chladírnách, mrazírnách v maloobchodech s potravinami a dále v hotelech, skladech, večerkách, v oboru zdravotnictví (např. farmaceutické laboratoře) nebo průmyslu (např. zpracování potravin).

Igor Walter

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář