Nová éra jaderné energetiky: Americký jaderný dozor minulý týden schválil první modulární reaktor

Datum 02.08.2022

Foto: NuScale

Americká komise pro jadernou regulaci (NRC – Nuclear Regulatory Commission) minulý týden souhlasila s certifikací prvního malého a modulárního jaderného reaktoru, čímž otevřela cestu k použití této konstrukce ve Spojených státech. Podle tiskové zprávy regulačního orgánu se jedná o sedmý certifikovaný jaderný reaktor, ale první malý reaktor, který dosáhl tohoto milníku.

Vzhledem k tomu, že snižování emisí uhlíku je prioritním cílem při výrobě energie, je jaderná energie připravena na svůj velký návrat. Vzhledem k tomu, že se státy snaží zajistit své energetické potřeby, nabízejí jaderné reaktory životaschopnou možnost. Jaderné elektrárny využívající konvenční reaktory jsou však nejen náročné na uskladnění jaderného odpadu, ale vyžadují také velké investice v dlouhém časovém období před samostatným spuštěním.

Jako řešení, které může odstranit nevýhody větších jaderných elektráren, se uvádějí menší jaderné reaktory o kterých jsme se zmiňovali před rokem. Tyto reaktory jsou však stále ve fázi návrhu a testování a do skutečného nasazení jim zbývá ještě značná doba, s výjimkou společnosti NuScale Power se sídlem v americkém Oregonu, jejíž malý a modulární reaktor bude brzy certifikován.

Na rozdíl od běžných jaderných reaktorů, které je třeba postavit přímo na místě, se společnost NuScale snaží své reaktory vyrábět ve velkém a poté je dopravit na místo výroby energie, kde je sestaví a zprovozní. Společnost NuScale použila pro své malé reaktory modulární konstrukci, přičemž každý modul není větší než 20 m a má průměr 2,7 m. Každý z těchto modulů může vyrábět 50 MW energie a elektrárna by mohla mít čtyři až 12 takových modulů, které by poskytovaly celkový výkon 600 MW.

Všechny moduly musí zůstat ponořené pod vodou a v případě nouze se musí umět samy vypnout bez nutnosti zásahu obsluhy a bez potřeby energie. V případě nouzového scénáře reaktorový modul automaticky uzavře přítokovou vodu a výstupní ventil páry a zároveň otevře sekundární sadu ventilů pro snížení tlaku v aktivní zóně reaktoru a cirkulaci páry do ochranné nádoby. Kromě toho budou moduly umístěny v obří vodní nádrži postavené z betonu a odolné proti zemětřesení a velkým nárazům.

Očekává se, že prvním místem instalace bude Národní laboratoř v Idahu, kde by měl projekt Carbon Free Power vyrábět energii pomocí šesti modulů a distribuovat ji po dobu 40 let, uvedl včera New Atlas. Očekává se, že moduly v tomto zařízení budou v provozu do roku 2030. NRC jako regulační orgán bude i nadále dohlížet na provoz těchto zařízení.

Richard Pappen
zdroj: New Atlas

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář