Brněnské ABB se bude podílet na prvním globálním systému dopravy a skladování CO2

Datum 03.08.2022

Foto: ABB

“V rámci rostoucí poptávky po našich rozváděčích se stále více uplatňují obory spojené s digitalizací řešení a také s udržitelnou ekonomikou. Těší nás, že součástí unikátního projektu, který má přispět k znatelnému snížení emisí skleníkových plynů v Evropě, budou i brněnské rozváděče.” uvedl Václav Kovář, ředitel jednotky Rozváděčů vysokého napětí. 

Do projektu Northern Lights budou integrována elektrotechnická, automatizační a digitalizační řešení ABB, která umožní dálkový provoz nového terminálu pro zachycování oxidu uhličitého a zajistí optimální účinnost zařízení.

Řešení ABB pro oblast automatizace, elektrotechniky a digitalizace budou použita v projektu Northern Lights v Norsku na zachytávání oxidu uhličitého.

Brněnský závod ABB dodá rozváděče vysokého napětí UniGear.

V rámci projektu, který je určen pro průmysl z celé Evropy, se plánuje uložení více než pěti milionů tun CO2 ročně – pro životní prostředí je to totéž, jako by po silnicích každý rok jezdilo o milion vozidel méně.

Technologie ABB budou využity jak pro spojení mezi pobřežím a loděmi, tak rovněž pro napájení celého projektu. Pro hlavní elektrický systém bude využit ABB systém řízení energetických procesů, jehož součástí budou také vysokonapěťové a nízkonapěťové rozváděče a transformátory.

Společnost ABB získala zakázku od společnosti Aker Solutions, která je lídrem v oblasti řešení pro udržitelnou energetiku a současně EPC dodavatelem projektu.

Northern Lights, společný podnik společností Equinor, Shell a TotalEnergies, je prvním průmyslovým projektem na zachycování a ukládání oxidu uhličitého, jehož cílem je vytvořit otevřenou a flexibilní infrastrukturu pro bezpečné ukládání CO2 z průmyslových odvětví v celé Evropě. První fáze projektu má být dokončena v polovině roku 2024 a nabídne kapacitu pro trvalé ukládání až 1,5 milionu tun CO2 ročně. Ve druhé fázi je ambicí projektu rozšířit tuto kapacitu na více než pět milionů tun oxidu uhličitého ročně.

Součástí dodávky bude také distribuovaný řídicí systém ABB Ability™ System 800xA, který provozovatelům zajistí větší přehled o provozu terminálu Northern Lights – systém bude analyzovat data v reálném čase i historická data a okamžitě zobrazovat metriky zařízení a klíčové ukazatele výkonnosti. Díky tomu budou moci provozovatelé přijímat přesnější rozhodnutí a vyhodnocovat možnosti optimalizace výkonnosti aktiv a procesů.

„Společnost ABB je lídrem na trhu distribuovaných řídicích systémů a zároveň dlouholetým partnerem, který důkladně rozumí našemu podnikání a má zkušenosti jak s projekty na moři, včetně volného moře, tak s podmořskými projekty,” uvedla Kristin Glenna, projektová manažerka pro Northern Lights ve společnosti Aker Solutions. „To bylo pro naše rozhodování klíčové. Projekt potřebuje stát na pevných základech – proto jsme potřebovali naše dálkově ovládané provozy svěřit partnerovi s úspěšnými řešeními v oblasti spolehlivosti a optimalizace.”

„Schopnost zachycovat a ukládat průmyslové emise CO2, kterým v současné době nelze zabránit, má zásadní význam, pokud má svět do roku 2050 dosáhnout nulových emisí s tím, že do roku 2030  je zapotřebí globální kapacita pro zachycení 1,7 miliardy tun CO2,” řekl Per Erik Holsten, vedoucí divize ABB Energy Industries v severní Evropě. „Projekt Northern Lights je důležitým počinem nejen proto, že přispívá k obnovení rovnováhy uhlíkového cyklu, ale také díky svému zaměření na inovace. Jsme velmi rádi, že se můžeme podílet na tomto zajímavém projektu, který přispěje k bezpečnější, chytřejší a udržitelnější budoucnosti.”

Speciálně postavené lodě budou přepravovat zachycený a zkapalněný CO2 od producentů do terminálu Northern Lights Øygarden v západním Norsku. Ten bude dálkově ovládán ze zařízení společnosti Equinor v terminálu Sture vzdáleném přibližně 7 km. Na podporu dálkově řízeného provozu vybuduje společnost ABB v terminálu Northern Lights nejmodernější rozšířené operátorské pracoviště, které bude pracovat v tandemu s centrálním dispečinkem ve Sture, přičemž obě pracoviště spolu budou komunikačně zcela propojeny. Tím se nejen minimalizuje doba odezvy, ale také podpoří nepřetržitý dálkový provoz.

Rozsáhlý brněnský závod ABB, který je v provozu již 135 let a zaměstnává téměř 2000 lidí, tvoří sedm samostatných jednotek ve dvou areálech. Patří sem i největší závod na výrobu vysokonapěťových rozváděčů v Evropě.

Radek Stavěl

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář