Diagnostika ČVUT zlepšuje a zlevňuje provoz otopných soustav a vzduchotechnických jednotek

Datum 06.08.2022

Foto: ČVUT

Po několikaleté spolupráci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT s firmou Energocentrum Plus, s.r.o., dochází k úspěšné implementaci systému automatické detekce a diagnostiky chyb pro otopné soustavy a vzduchotechnické jednotky. Ten na základě provozních dat napomáhá k identifikaci nevhodného provozu technologií a upozorňuje provozovatele, na co se zaměřit při optimalizaci. 

Při současném trendu zvyšování cen energií dává smysl hledat různé cesty k energetickým úsporám. Stavební úpravy jsou často velmi nákladné a jakékoliv zlepšení provozu TZB zařízení může zásadně snížit výdaje na provoz budovy. Kromě snížení spotřeby energie pomáhá naše diagnostika také zvyšovat životnost jednotlivých komponentů a udržovat příjemné vnitřní prostředí. 

V oblasti vzduchotechnických jednotek se zaměřujeme na zlepšení chodu jednotlivých komponentů, jako jsou ventilátory, klapky, zpětné získávání tepla, ohřívače, chladiče atd. V otopných soustavách pomáhají vytvořená pravidla detekovat problémy se špatnou regulací zařízení, například u kotlů, čerpadel a ventilů, dále pak identifikovat zanesené výměníky tepla, nebo také přetápění a nedotápění topných okruhů. Nedostatky, jako nedotápění nebo přetápění, zároveň nemají jednoduchou příčinu a mohou být způsobeny řadou dílčích problémů. V takovém případě je tedy nutné určit nejen vzniklé poruchové stavy, ale také jejich možný původ.

V současné době probíhá projekt SCADA BI, který se zaměřuje na další vývoj týkající se ontologií a sémantického popisu dat pomocí standardu Brick, který má výrazně zlepšit možnosti diagnostiky pomocí lepšího podchycení toků energie v TZB systémech. Dalším předmětem vývoje jsou také automaticky generované analytické vizualizace, které mají nabídnout údržbě budovy jednoduchý a srozumitelný přehled o chování systémů, případně o tom, kterým zařízením je potřeba věnovat pozornost za účelem zlepšení provozu.    

Tým autorů ČVUT

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář