Solární věž vyrábí palivo pro trysková letadla z CO2, vody a slunečního světla

Datum 06.08.2022

Palivová elektrárna se solární věží během provozu ve Španělsku. Foto: IMDEA Energy

Vědci ve Švýcarsku vyvinuli uhlíkově neutrální letecké palivo. Výfukové plyny z letecké dopravy jsou jedním z hlavních zdrojů emisí uhlíku do atmosféry, které přispívají ke změně klimatu. Přibližně 5 % klimatických změn způsobených člověkem lze přičíst letectví, které je z velké části závislé na palivech rafinovaných z ropy. Pro mnoho dlouhých komerčních letů je obtížné najít čisté alternativy.

Toto palivo budoucnosti určené k pohonu tryskových motorů ale nevzniká z těžby a rafinace ropy, ale k jeho vzniku je potřaba voda, oxid uhličitý a sluneční světlo. Technologie výroby leteckého paliva doslova ze vzduchu existuje již několik let; průlomem je ale rozšíření procesu z laboratoře do průmyslového ověření konceptu.

Pilotní reaktor o výkonu 50 kW instalovaný ve Španělsku využívá teplo z koncentrující se solární věže k pohonu termochemického redoxního cyklu. Foto: ETH Zurich

“Jako první jsme demonstrovali celý termochemický procesní řetězec od vody a CO2 až po kerosin v plně integrovaném systému solární věže,” uvedl v prohlášení Aldo Steinfeld, profesor Švýcarského federálního technologického institutu v Curychu (ETH Zurich).

Steinfeldův projekt podporovaný Evropskou unií vyrábí takzvaná “drop-in” paliva, která by mohla být použita ve stávajících leteckých motorech nebo smíchána s běžným kerosinem. Vlastní zařízení, které vyrábí udržitelné palivo, se nachází v energetickém institutu IMDEA v Madridu a je tvořeno 169 panely, které odrážejí sluneční světlo a koncentrují sluneční záření do reaktoru umístěného na vrcholu věže. Toto koncentrované teplo a záření pohání cykly chemických reakcí s opakovaně použitelnou sloučeninou oxidu ceru uvnitř reaktoru.

Tento proces přeměňuje vodu a CO2 na syntetický plyn neboli syngas, který se skládá z vodíku a oxidu uhelnatého. Z plynu se pak přeměňuje na kapalná paliva, jako je petrolej nebo nafta. Samotný projekt odstartoval už v roce 2016, kdy zařízení testovali pouze v laboratorním měřítku. O rok později začali ve Španělsku se stavbou samotné věž s reaktorem a továrnou.

Michal Matějíček
zdroj: Newsweek

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář