Svět je zaplaven pobídkami k výrobě čipů. USA nabízí výrobcům daňové úlevy ve výši 77 mld. dolarů

Datum 09.08.2022

Foto: Pixabay

Svět je zaplaven pobídkami k výrobě čipů. Výrobců čipů však není, vzhledem k obrovským počátečním investicím, příliš mnoho. Spojené státy rozhodně nestojí stranou a jsou si vědomy nutnosti zabezpečit pro sebe tento klíčový výrobek nové ekonomiky, obzvláště v této době zvýšeného napětí mezi Tchaj-wanem a Čínou. Jedinečnost amerického úsilí spočívá v obrovské jednorázové částce – zhruba 77 miliard dolarů v dotacích a daňových úlevách – určené na podporu výroby těchto všudypřítomných technologických komponent přímo v USA. Ale i jiné země, zejména v Asii, rozdělují vládní peníze a nabízejí příznivé předpisy po celá desetiletí.

Podle jednoho z odhadů má Čína do roku 2030 připraveny investice ve výši více než 150 miliard dolarů. Jižní Korea s agresivní škálou pobídek hodlá v příštích pěti letech podpořit investice do čipů ve výši zhruba 260 miliard dolarů. Evropská unie usiluje o více než 40 miliard dolarů veřejných a soukromých investic do polovodičů. Japonsko vynakládá přibližně 6 miliard dolarů, aby do konce desetiletí zdvojnásobilo své domácí příjmy z prodeje čipů.

Na Tchaj-wanu bylo v uplynulém desetiletí realizováno asi 150 projektů na výrobu čipů podporovaných vládou, přičemž jeho vedoucí představitelé prosazují větší lokalizaci výroby polovodičových zařízení. Singapur získal na začátku tohoto roku továrnu na výrobu čipů v hodnotě 5 miliard dolarů od společnosti, která uvedla, že se ji líbila vize městského státu přilákat firmy z oblasti špičkových technologií.

Polovodiče jsou součástí téměř každého elektronického zařízení a mají zásadní význam pro řadu významných průmyslových odvětví od chytrých telefonů a automobilů až po vojenské vybavení a zdravotnické přístroje. Nedávný nedostatek čipů, který otřásl dodavatelskými řetězci, zdůraznil, jak mohou být části světové ekonomiky zastaveny a jak mohou být ztracena pracovní místa, pokud tyto malé technologické komponenty chybí.

Richard Pappen
zdroj: WSJ

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář