1modulové 1N přístroje MiniaMini

Datum 16.08.2022

Jedná se o unikátní 6 kA 1modulové jističochrániče LMF, 1modulové 1N jističe LMB, unikátní „jističové“ obloukové ochrany LMA a celý systém dotváří nabídka propojovacích lišt LMS nejen pro vzájemné propojení všech těchto přístrojů, ale k propojení s vypínači a chrániči. Všechny přístroje rozpojují nejen fázový vodič, ale i N vodič.

Přístroje jsou vhodné zejména pro domovní aplikace. Je však možné je využít i jinde, např. pro jištění a chránění zásuvkových a světelných obvodů v administrativních budovách, napáječek skotu v kravíně a podobně. Přinášejí obrovskou úsporu místa, zpřehlednění rozváděčů (nejsou potřeba N můstky k pospojování N vodičů za chrániči) a významné zvýšení komfortu montáže rozváděčů. V provozu, při zapojení 1N jističů LMB za 2pólovým chráničem LFE, jednoduše a rychle naleznete jistič chybného obvodu v rozváděči po přerušení N vodiče kdekoliv v instalaci. Odpovědi na nejčastější otázky k 1modulovým 1N přístrojům MiniaMini ze seminářů si můžete stáhnout zde

Největším hitem z těchto přístrojů jsou unikátní 1modulové jističochrániče LMF, které mají hlavní konstrukční komponenty shodné jako 2modulové jističochrániče OLE. Unikátnost je dána jejich klasickou konstrukcí, tzn. „napěťovou nezávislostí“, stejně jako u 2modulových chráničů OLE. A proto vypínají bezpečně všechny poruchy v elektrických obvodech bez omezení, čímž vyhovují pro instalace ovládané laiky podle normy ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 *).

I když jsou jističochrániče LMF o polovinu menší než 2modulové jističochrániče OLE, nemají vyšší ztráty, a tak nezpůsobují vyšší oteplení rozváděčů. Např. celkové ztráty LMF-10B-1N-030AC jsou pouze 2,2 W, tzn. pokud ověření návrhu rozvodnic v DBO konfigurátoru vyhověla s 2modulovými jističochrániči OLE, tak vyhovuje i s 1modulovými jističochrániči LMF.

1modulové jističochrániče LMF nabízíme nejen v typu AC (např. LMF-10B-1N-030AC), ale také standardně i v typu A pro obvody s výskytem pulzujících stejnosměrných proudů (např. LMF-10B-1N-030A) a také v provedení A-G se zpožděním 10 ms (např. LMF-10B-1N-030A-G).

Jističochrániče LMF jsou již naskladněny ve velkoobchodech a jsou nabízeny za stejnou cenu jako 2modulové jističochrániče OLE.

Krátkou prezentaci si můžete stáhnout zde.

leták Nový 1modulový jističochránič LMF

brožuru Systém MiniaMini

katalog Modulární přístroje

*) Podle ČSN 33 2000-5-53 ed.2, Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje, musejí jističochrániče (RCBO) vyhovovat předmětovým normám EN 61009-1 a EN 61009-2-1 jak podle čl. 531.3.4.1, zn. ve střídavých instalacích, které jsou přístupné laikům (BA1), dětem (BA2) nebo invalidům (BA3), tak podle čl. 531.3.4.2, tzn. ve střídavých instalacích, které jsou přístupné osobám poučeným (BA4) nebo osobám znalým (BA5). Jističochrániče LMF oběma těmto normám vyhovují. 

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář