Distribuční transformátory v energetické infrastruktuře

Datum 16.08.2022

Foto: Eaton

Rostoucí poptávka po energii a změna návyků při využívání energie v kombinaci s naléhavou potřebou snižovat výrobu energie z fosilních paliv se zaměřením na uhlíkovou neutralitu naznačuje, že se naše elektrická síť musí změnit. Při optimalizaci energetické infrastruktury a jejího maximálního využití je třeba myslet také na transformátory.

Revoluce v oblasti obnovitelných zdrojů energie rychle postupuje. Podle modelu „New Energy Outlook“ agentury Bloomberg New Energy Finance (BNEF), více než polovina celkové elektrické energie dodávané do sítí ve velkých evropských ekonomikách včetně Spojeného království a Německa bude do roku 2030 pocházet z variabilních obnovitelných zdrojů energie. V roce 2050 se v budovách zvýší podíl energie poskytované elektrickou energií o 50 % a elektrifikace dopravy zvýší globální poptávka po energii o 27 %. Data a výpočetní technika budou také vyžadovat čtyřikrát více elektřiny v průběhu desetiletí. Energetická transformace vyžaduje zvládnutí tohoto obrovského nárůstu spotřeby elektrické energie, který je také způsoben přijetím elektrických vozidel a jiných alternativních technologií závislých na elektřině a současně bojovat s dekarbonizací zdrojů, která tuto energii vyrábí.

Společnost Eaton vyrábí transformátory v souladu s mezinárodní normou IEC 60076 a průmyslovými normami dle požadavků zákazníků. Transformátory jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a jsou určeny pro různé aplikace i v náročných provozních podmínkách. Environmentální bezpečnost zajišťují nehořlavé, samozhášivé materiály bez emise toxických plynů s nízkou hladinou hluku a nízkým elektromagnetickým vyzařováním.

Olejové vn transformátory se dodávají s výkonem od 25 kVA do 5000 kVA a napětím do 36 kV, případně formou projektu lze vyrobit výkony až do 10 000 kVA. Využití najdou jako distribuční transformátory, transformátory pro fotovoltaické a větrné elektrárny, usměrňovací transformátory, transformátory pro nabíjení elektrických vozidel nebo jako uzemňovací transformátory. Suché transformátory s výkonem lze dodat od 250 kVA do 5000 kVA. Požadavky nad 3150 kVA se řeší v rámci projektu. Suché transformátory vyžadují minimální údržbu. Nehrozí žádné riziko znečištění životního prostředí nakolik chladícím médiem je okolní vzduch. Oprava a údržba na místě instalace je jednodušší ve srovnání s olejovými transformátory. Může být instalován velmi blízko obydlených oblastí a má nízké provozní a instalační náklady. Nevyžaduje speciální bezpečnostní opatření díky samozhášivým materiálům. 

Distribuční transformátory jsou zodpovědné za přibližně 20 % ztrát v elektrické síti. Mají tedy potenciál výrazného snížení ztrát a to z nich činí prioritu pro první pracovní plán směrnice o ekodesignu. Evropská síť obsahuje 4,5 milionu jednotek distribučních transformátorů a asi 3,6 milionu z nich vlastní distribuční společnosti elektrické energie. V posledních letech se v Evropě ročně prodalo přibližně 137 000 kusů distribučních transformátorů. Cílem směrnice je urychlit zlepšení energetické účinnosti a zvýšit environmentální udržitelnost, a tím snížit emise CO2. Transformátory Eaton jsou připraveny na nové požadavky ecodesignu ve shodě s nařízením EU 2019/1783. Společnost Eaton je dobře připravena na změny, jelikož po zkušenostech s úroní 1 požadavků EU nařízení již navrhuje a vyrábí transformátory, které nejenže splňují, ale i překračují požadavky na ecodesign úrovně 2. Použití energeticky účinnějších transformátorů může vést k odhadované roční úspoře až 16 TWh v srovnání s rokem 2020. To odpovídá 3,7 milionů tun CO2 ročně – nebo polovině celkové roční spotřeby elektrické energie v Dánsku (32 TWh).

Lukáš Beňa

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář