ODT 3C: nový multifunkční senzor pro detekci a měření

Datum 19.08.2022

Foto: Schmachtl

V řadě průmyslových procesů je potřeba zjišťovat nejen přítomnost objektu, ale i jeho polohu na dopravníkovém pásu v určité vzdálenosti od stroje. Pro následné kroky (například v procesu balení) může být zásadní i to, zda se objekty pohybují jednotlivě nebo leží na sobě. Aby bylo možné zajišťovat tyto úlohy s využitím jediného senzoru, musí ovládacím systémům stroje dodávat informace jak ze spínání, tak z měření. To vše nabízí náš nový senzor ODT 3C. ODT 3C představuje kombinaci spínacího a měřicího senzoru, takže se hodí pro aplikace, v nichž dochází k detekci objektů a určování vzdáleností mezi nimi. Zákazníci tak mohou zajistit provádění těchto úloh snadno a maximálně efektivně – díky novému senzoru ODT 3C.

Výhody pro vás

 • Senzor 2v1: jeden senzor, který si poradí s detekcí i měřením
 • Přenos naměřených hodnot do dat procesu pomocí rozhraní IO-Link
 • Nastavení dosahu pomocí tlačítka učení, kabelu nebo rozhraní IO-Link
 • Velmi malá chybovost černá/bílá (< ± 3 mm při 150 mm)
 • Výhody senzoru při použití rozhraní IO-Link: velké možnosti diagnostických dat ze zařízení, např. hodnota teploty, kvalita signálu a varování
 • Nastavení na dálku: nastavení dosahu zadáním číselné hodnoty přes IO-Link (např. 100 mm)
 • Zařízení se dvěma nezávislými spínacími výstupy (OUT1 a OUT2)
 • Aktivní potlačení okolního světla: ochrana proti chybnému spínání způsobenému osvětlením haly
 • Modely s výstražným výstupem (jako OUT2)
 • Modely s IO-Link a funkcí Smart Sensor Profile dle Ed. 2 V1.1 (2021)
 • Ochrana proti neoprávněné manipulaci díky blokování ovládacích prvků
 • Stavové LED viditelné ze všech stran
 • Funkční moduly s IO-Link pro zařízení některých značek, např. Siemens, Beckhoff, Rockwell atd.

Aplikace

Řízení pekařské linky

Požadavek:

Při výrobě pečiva se využívá stroj, který válí těsto na přesně stanovenou tloušťku. Při přesunování na dopravníkový pás musí zůstat tvar těsta zachován. To monitorují právě senzory. Měřenou proměnnou je vzdálenost mezi těstem a senzorem, která musí vždy být v rozmezí 100 až 120 mm.

Řešení:

Senzor ODT 3C je umístěn u výstupu vyvalovačky nad pekařskou linkou a je shora namířen na povrch těsta vyváleného strojem. Hodnoty vzdálenosti zasílá do řídicího PLC. Cílem je regulace těsta v rámci optimální vzdálenosti 100–120 mm. Pokud senzor zaznamená hodnotu mimo tento rozsah, motory dopravníkového pásu odpovídajícím způsobem upraví jeho rychlost.
Naměřená hodnota se vyhodnocuje v procesních datech přes IO-Link. Kromě toho se přes toto rozhraní zasílají do kontroléru diagnostická data pro účely projektu Průmysl 4.0.

Foto: Schmachtl

Polohování archů v nápojovém/balicím průmyslu

Požadavek:

V nápojovém průmyslu se naplněné lahve často balí v kartonovacím stroji do sekundárních obalů, kde jsou rozděleny pro předem určených skupin a zabaleny do finální jednotky připravené k prodeji. Nařezané kartony připravené v archu je potřeba automaticky odebírat, oddělit a následně připravit na lepení a skládání. Aby bylo možné zajistit optimální výsledek dalších kroků v procesu, je potřeba detekovat arch kartonů v určitém bodě na dopravníkovém pásu a následně ho upravit do definované vzdálenosti od senzoru umístěného vedle pásu.

Řešení:

Pomocí nového senzoru ODT 3C lze skenovat arch kartonů po jeho delší straně pro účely monitorování přítomnosti (funkce spínání) a poté ho plynule napolohovat do definované vzdálenosti (např. 120 mm) od hrany klopy na základě naměřené hodnoty (funkce měření).

Vlastnosti

Foto: Schmachtl

2v1: detekce i měření pomocí jediného senzoru

Jeden senzor, který si poradí s detekcí i měřením – šetříte tak čas i peníze při navrhování, montáži, uvádění do provozu i samotné výrobě.

Rozsáhlá diagnostická data přes IO-Link

Možnost využití řady diagnostických dat ze zařízení, např. hodnot teploty, kvality signálu a varování. Převod naměřených hodnot v IO-Link pro monitorování specifických oblastí.

Nastavení dosahu na dálku

Provozní dosah lze nastavit zadáním číselné hodnoty (např. 100 mm) přes IO-Link (funkce nastavení vzdálenosti na dálku). Při nastavení na dálku lze také kalibrací dosáhnout vysoké přesnosti. Spínací body zařízení jsou tak nastaveny téměř nezávisle na odrazech při provádění úprav přes IO-Link a při výměně zařízení. Vysokou přesnost a kalibraci zařízení velmi oceníte při výměně zařízení – předvolby lze převést do nového zařízení přes IO-Link, aniž by bylo nutné opakovat proces učení.

Aktivní potlačení okolního světla

Nové senzory řady ODT 3C jsou vybaveny funkcí aktivního potlačení okolního světla (FW1.5). Senzor neovlivňuje ani přímé světlo z LED osvětlení haly, které by jinak způsobovalo nesprávné spínání. Výrazně se tak zvyšuje funkční spolehlivost senzoru.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář