Více než století měřicích přístrojů

Datum 08.09.2022

Přístroj BIEQ. Foto: GHV Trading

Firma Weigel, která v roce 2019 oslavila 100 let od svého založení je již tradičním dodavatelem nejen elektromagnetických či magnetoelektrických přístrojů, ale též wattmetrů, synchroskopů, převodníků elektrických veličin, děličů napětí a v neposlední řadě i bočníků.

Měřicí přístroje

Měření základní elektrických veličin obstarávají přístroje elektromagnetické a magnetoelektrické. Pouze elektromagnetické ústrojí zvládne měřit AC i DC proud či napětí. Kvůli přesnosti se však pro DC aplikace používá přístrojů magnetoelektrických. Tato ústrojí jsou používána pro měření napřímo, přes měřicí transformátor napětí či proudu nebo pro měření na bočnících či děličích napětí.

Výchylka ručičky těchto měřáků může být 90°nebo 240°, v rozměrech od 48×48 až do 144×144 mm. Doplnění stupnic o vlastní značky v různých barvách či o logo firmy je samozřejmostí.

Mezi populární přístroje patří ty s bimetalovým ústrojím nebo kombinací bimetalového a elektromagnetického. V praxi se používají k hlídání tepelného zatížení kabelů a transformátorů. 

Princip měření spočívá v bimetalové části ústrojí, která má velký točivý moment a při měření „vleče“ červený ukazatel. Maximální hodnota proudu lze poté odečíst i po skončení přetížení, vlečný ukazatel zůstane na maximální hodnotě. Jeho polohu lze vynulovat plombovatelným knoflíkem. Přístroje, které mají kromě bimetalového i elektromagnetické ústrojí ukazují i okamžitou hodnotu procházejícího proudu. Doba náběhu těchto přístrojů může být 8 nebo 15 minut.

Vyjma základních veličin lze analogovými přístroji změřit a zobrazit kmitočet (ručičkou či kmitajícími jazýčky), účiník, fázový posun či jalový i činný výkon.

Bočníky

Bočník je speciální zařízení vyrobené z odporového manganinu sloužící k měření procházejícího stejnosměrného proudu. Proud protékající bočníkem způsobuje předem cejchovaný úbytek napětí, který lze měřit magnetoelektrickým přístrojem nebo poslat do převodníku.

Normovaný úbytek napětí na bočníku může být 60, 100, 150 nebo 300 mV, lze však vyrobit bočníky s úbytkem dle přání zákazníka. Proudový rozsah je od 1 do 15 000 A v třídě přesnosti 0,5 dle DIN 43 703.

Tři základní provedení bočníků se značí A, B a C. Pouze typ A do proudu 150 A a úbytku napětí 60mV lze dodat na izolační podložce, tzv. soklu. Izolační sokl usnadňuje montáž do rozváděče nacvaknutím na DIN lištu. Plastový kryt ochrany proti nežádoucímu dotyku lze použít pouze na bočníky se soklem.

Provedení B (C) s přívodním profilem ve tvaru písmen L (T) se používají při vyšších protékajících proudech a nelze je standardně umístit na izolační sokl či je zakrytovat.

Převodníky elektrických veličin

Měřicí převodník elektrických veličin je zařízení převádějící vstupní veličinu na předem definovaný výstup.

Vstupní veličinou může být napětí, proud, ale i činný a jalový výkon pro 1 i 3 fázové systémy, fázový úhel (účiník) nebo kmitočet.

Výstupní veličina je pak standardizovaný proud či napětí v rozmezí 0/4–20 mA či 0–10 V. Převodníky se dodávají ve standardní přesnosti 0,5, lze je však přizpůsobit na přesnost 0,2.

Možností jsou též různá pomocná napájení stejnosměrná i střídavá.

Radek Odložilík
GHV Trading s.r.o

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář