Podle globální studie hrají děti klíčovou roli v přechodu k e-mobilitě 

Datum 20.09.2022

Foto: ABB

Nový celosvětový průzkum ukázal, že hnací silou revoluce v oblasti elektromobilů jsou děti, přestože ještě samy nemohou usednout za volant. Průzkum, který provedla ABB E-Mobilita, světový lídr v oblasti nabíjecích řešení pro elektromobily, ukázal, že děti nejen vzdělávají své rodiče v otázkách životního prostředí a napomínají je za neekologické chování, ale také se zapojují do diskusí o velkých nákupech, jako jsou elektromobily. 

Studie, které se zúčastnilo 2 500 rodičů a 2 500 dětí ve věku 8-16 let, se zúčastnili respondenti z 10 největších trhů ABB E-mobilita, tedy Kanady, Číny, Francie, Německa, Nizozemska, Norska, Švédska, Švýcarska, Velké Británie a USA. 

Její klíčová zjištění ukazují, že nastupující generace má hrát zásadní roli ve snižování emisí a rozvoji udržitelnější budoucnosti. 

Frank Muehlon, generální ředitel ABB E-Mobilita, k výsledkům průzkumu uvedl: „Je povzbudivé, že výsledky našeho celosvětového průzkumu zveřejněné u příležitosti Světového dne elektromobilů prokazují nadšení a odhodlání mladých lidí, stejně jako vzrůstající mezigenerační dialog a spolupráci, směřující k nízkouhlíkové budoucnosti.

Je však také zřejmé, že mnoho lidí stále není odhodláno podniknout kroky v oblasti klimatických změn, které jsou již možné a lze je realizovat. Doufáme proto, že lidé, kteří mají potřebný vliv a prostředky, budou společně usilovat o realizaci plánů na zavedení e-mobility, které umožní vytvářet čistší a ekologičtější společnost, tak jako jsme se k tomu zavázali my v rámci naší strategie udržitelnosti do roku 2030.”

Vzhledem k tomu, že téměř 8 z 10 rodičů (79,2 %) a tři čtvrtiny dětí (73,6 %) považují současnou globální environmentální situaci za špatnou, ukázal průzkum, že mezi generacemi panuje značná interakce v oblasti příčin klimatických změn a kroků k jejich zmírnění. 

Za tímto účelem téměř polovina dětí nabádá své rodiče, aby se chovali šetrněji k životnímu prostředí, zatímco 58,1 % rodičů uvedlo, že byli svými dětmi poučeni v otázkách životního prostředí. 68 % dětí uvedlo, že se těší na to, že budou v budoucnu jezdit ve vozidle na elektrický pohon, přičemž 82,6 % (v Číně tento podíl vzrostl na 94,6 %) uvedlo, že v dospělosti hodlají jezdit na elektrický (52,4 %) nebo hybridní pohon (30,2 %).

Vzhledem k tomu, že 80 % dětí odpovědělo, že věří, že mají možnost ovlivnit rozhodování svých rodičů o nákupu nákladných položek, jako je například rodinný vůz, asi nepřekvapí, že 78,6 % rodičů uvedlo, že pokud by v příštích třech letech kupovali nový vůz, zvolili by elektrický nebo hybridní model.

V USA se tento vliv projevil nejvíce – 33 % rodičů, kteří řídí elektromobil, uvedlo, že je k tomu přiměl tlak jejich dětí. V celosvětovém měřítku se jako dva nejčastější důvody pro koupi elektromobilu u současných majitelů elektromobilů umístil fakt, že elektromobily a hybridy jsou šetrnější k životnímu prostředí. 

V Číně uvedlo 93,8 % rodičů, že vlastnictví elektromobilu je lepší finanční investicí a také udržitelnější volbou. Země, která je lídrem ve vývoji, zavádění a infrastruktuře pro elektromobilitu, prokázala vyspělejší trh s elektrickými vozidly v mnoha sledovaných kategoriích, přičemž děti i rodiče prokazovali mnohem větší povědomí o výhodách elektromobility, nadšení z nich a také ochotu zapojit se do diskuse.

Další témata, jimiž se průzkum zabýval, dále odhalila jak dynamiku směrem k e-mobilitě, tak oblasti, na něž je třeba se ještě více zaměřit. Téměř 8 z 10 rodičů (98 % v Číně) uvedlo, že by se díky instalované dobíjecí stanici pro elektromobily – jako je například nástěnná dobíjecí stanice Terra AC Wallbox od společnosti ABB – s větší pravděpodobností rozhodli pro koupi nemovitosti. To ukazuje, jak důležité je nabízet produkty, které usnadní a zpříjemní nabíjení. 

Stále však zůstává prostor pro zlepšení. Téměř polovina rodičů (48 %) také uvedla, že politika jejich společnosti nepodporuje přechod na elektromobily. Mezinárodní energetická agentura (IEA) předpokládá, že v roce 2030 budou elektromobily představovat 30 % celosvětově prodaných vozidel, a proto se očekává, že kromě devítinásobného rozšíření veřejných dobíjecích stanic na více než 15 milionů kusů do konce desetiletí bude pro uspokojení velké části celkové poptávky rozhodující možnost nabíjení doma a na pracovišti. 

Společnost ABB se v rámci své strategie udržitelnosti do roku 2030 zavázala, že do konce desetiletí převede celý svůj globální vozový park čítající více než 10 000 vozidel na elektrická vozidla. Jen v loňském roce se počet dobíjecích stanic instalovaných v lokalitách ABB zvýšil téměř o 100 %, z 545 na 1 082. Ty jsou celosvětově rozděleny do 146 lokalit ve 27 zemích. Kromě toho v roce 2021 tvořily elektromobily nebo plug-in hybridní vozidla (PHEV) 44 % globálních objednávek nových vozidel ABB. 

Radek Stavěl

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář