Na VUT se sešli zástupci předních amerických firem

Datum 25.09.2022

Foto: Jan Prokopius

V úterý 21. září proběhlo na rektorátě VUT setkání několika firem sdružených v rámci Americké obchodní komory v ČR. Cílem setkání bylo diskutovat o vzájemném vnímání potřeb průmyslu a univerzity a hledání cest ke vzájemné podpoře.

„Česká ekonomika je postavená na modelu, který je zastaralý a už minimálně pět let vyčerpaný, na takzvané low cost economy, přičemž je potřeba se překonvertovat na znalostní ekonomiku, která je založená na expertíze. K tomu je ale potřebné vytvořit prostředí a do toho spadá spolupráce s univerzitami – partnerství na úrovni R&D a financování těchto projektů, či import kvalifikované zahraniční síly” uvedl Milan Šlapák, prezident společnosti GE CZ&SK a Executive Director GE Aviation.

Setkání navazovalo i na několik předchozích jednání o polovodičových technologiích a potřebě absolventů v určitých technologických oborech. Byla vedena diskuse o profesních studijních programech, o navazujících magisterských programech a o potřebě nástavbových vzdělávacích programů – bývalých “postgraduálů”. Rovněž se diskutovalo o projektech společného výzkumu mezi univerzitou a aplikační sférou a bariérami, které je třeba odstraňovat.

„Byl jsem velmi potěšen, jak vysoký kredit má naše univerzita v očích zástupců firem, kteří nás považují za jednu z nejprestižnejších univerzit v zemi a oceňovali kvalitu našich studentů a absolventů. Již pracujeme na vytvoření platformy pro pravidelné setkávání se zástupci podniků i po jednotlivých oborech, abychom mohli lépe reagovat na vzdělávací potřeby i potřeby spolupráce ve výzkumu a vývoji,” zhodnotil proběhlé jednání rektor Ladislav Janíček.

Jan Prokopius

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář