Bezdrátová podvodní kamera bez baterií od MIT

Datum 02.10.2022

Foto: MIT

Kamery umístěné na mořském dně jsou sice skvělé pro úkoly, jako je sledování volně žijících živočichů, ale jejich napájení a získávání fotografií může být náročné. Proto přichází na řadu nová kamera navržená MIT, která nepotřebuje žádnou baterii a navíc své fotografie bezdrátově přenáší přes vodu.

Vědci odhadují, že více než 95 % pozemských oceánů nebylo nikdy pozorováno. Velikým problémem, který brání rozsáhlému podmořskému průzkumu, jsou vysoké náklady na dlouhodobé napájení podmořské kamery. Ta musí být připoutána k výzkumnému plavidlu nebo vyslána na loď, aby dobíjela baterie.

Vědci z MIT však učinili významný krok k překonání tohoto problému tím, že vyvinuli bezdrátovou podvodní kameru bez baterií, která je asi 100 000krát energeticky úspornější než jiné podmořské kamery. Zařízení pořizuje barevné fotografie i v tmavém podmořském prostředí a obrazová data přenáší bezdrátově přes vodu.

Autonomní kamera je napájena zvukem. Přeměňuje mechanickou energii ze zvukových vln procházejících vodou na elektrickou energii, která napájí její zobrazovací a komunikační zařízení. Po zachycení a zakódování obrazových dat kamera rovněž využívá zvukové vlny k přenosu dat do přijímače, který obraz rekonstruuje.

Protože kamera nepotřebuje zdroj energie, může pracovat i několik týdnů, než ji vědci znovu vyjmou, a může tak pátrat v odlehlých částech oceánu po nových druzích. Mohla by se také používat k pořizování snímků znečištění oceánů nebo ke sledování zdraví a růstu ryb chovaných na akvakulturních farmách.

Podrobnější informace o tom, jak toto zařízení funguje, jsou dostupné v angličtině na portálu Massachusetts Institute of Technology.

Richard Pappen
zdroj: MIT

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář