Spotřeby energií v průmyslu? Mějte přehled s Power BI

Datum 09.11.2022

Víc než kdy dřív potřebují firmy znát svoje spotřeby, nejen elektrické energie, ale i dalších komodit. V Power BI (součást Microsoft Office 365) jsme připravili demo verzi dashboardů, ve kterých uvidíte, jak spotřeby zpětně vyhodnocovat i sledovat v takřka reálném čase. V demo ukázce uvidíte, jak byste mohli vyhodnocovat i vaše vlastní data.

Abyste si mohli práci se sledováním spotřeb v reportovacím nástroji vyzkoušet, nasimulovali jsme výrobní firmu o 4 halách (A, B, C, D), v nich dohromady deset výrobních strojů (Machine 1–⁠10). Na všech strojích sbíráme data o spotřebě, ukládáme je do databáze a v ní data vhodně strukturujeme pro potřeby reportingu v Microsoft Power BI.

Demo Power BI obsahuje čtyři nejčastěji sledované spotřeby v čase –⁠ elektrickou energii, plyn, stlačený vzduch a teplo. Základní dashboard zobrazuje vývoj spotřeby všech těchto čtyř komodit za zvolené období, zde např. od 1. do 10. 10. 2022.

Dostaňte se až do detailu podle potřeby

Všechny čtyři veličiny jsou připraveny tak, abyste mohli sledovat spotřebu na každé hale zvlášť a proklikat se do detailu jednotlivých strojů a hodin. Odhalit tak můžete, kde došlo k nestandardnímu úniku nebo vyšší spotřebě, a zabránit plýtvání.

Proč došlo ke zvýšené spotřebě elektrické energie?

Na příkladu si ukážeme, co konkrétně lze z grafů a reportů vyčíst.

Hlavní graf spotřeby elektrické energie v našem demu ukazuje 9. 10. 2022 výrazně vyšší spotřebu nad očekávaný trend (320 MWh). Víte, že je to hodně, ale nevíte přesně proč.

Pojďme se na daný den podívat detailněji. Další graf ukazuje, že se nezvyklý peak týká haly B.

Na ní jsou tři stroje.

Při ještě detailnějším pohledu zjistíme, že hlavní problém se odehrál na stroji Machine 5 kolem 20. hodiny.

Teď už víte, kam jít a koho se ptát, co se stalo, případný problém řešit nebo mu do budoucna předejít.

Konkrétní reporty vám upravíme na míru

Na přání jednoho z našich zákazníků jsme kromě toho, co vidíte v demu, připravili ještě jeden report.

Spotřebu energie v tomto provozu potřebovali vyhodnocovat nejen zpětně, ale v podstatě online, aby bylo možné okamžitě reagovat.

V grafu vidíte plán spotřeby elektrické energie v jednodenních intervalech (zelená pole). Každých 10 sekund se načítají aktuální data o reálné spotřebě (červená pole).

Údržba tak vidí hned, že se v daném dni spotřeba už pohybuje nad plán, a může ji optimatizovat, aby celodenní maximum nepřekročila.

Napojte takové reporty na svá vlastní data a mějte přehled i vy

To, co jste výše viděli, může snadno sloužit i vám, stačí do databáze napojit vaše vlastní data o spotřebách. Ozvěte se našemu obchodníkovi z vašeho regionu a ten s vámi vaše potřeby zkonzultuje.

Že zatím energie neměříte? Nevadí, dokážeme vám pomoct i s instalací hardwaru a softwaru, díky kterému budete data o spotřebách sbírat do vlastní databáze.

Naučte se pracovat s Power BI

Jestli se v našem demu moc nevyznáte nebo chcete Power BI využít ve vaší výrobní firmě co nejefektivněji, přihlaste se na školení o Business Intelligence. Tam vás s tímhle nástrojem naučíme pracovat a zároveň vám ukážeme, co vše z něj můžete dostat.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář