Automatický záskok sítí s Modbus

Datum 06.12.2022

Volitelná externí ovládací jednotka D20 umožňuje mít vše potřebné přímo na dveřích rozváděče. Foto: GHV Trading

Zachovat nepřetržitou dodávku elektrické energie je základním požadavkem napříč naší technologickou společností. Je to možné díky přístrojům, schovaným kdesi v pozadí, o kterých vědí jen zasvěcení. Jde přitom o zařízení, které hrají často až kritickou funkci pro nepřerušený chod celé společnosti, kdy dokonce mohou ovlivnit i to nejcennější co máme – zdraví či životy. Jejich spolehlivá funkce je naprosto zásadní.

S využitím komunikace Modbus lze ATyS p začlenit do celého ekosystému Socomec (Digiware) a získat tak kontrolu nad celou instalací komplexním způsobem. Foto: GHV Trading

Dlouhodobě prověřená řešení záskoku vyvíjí a vyrábí firma Socomec z Francie. Přístroje ATyS již tradičně patří mezi nejpoužívanější přepínače sítí i v nejnáročnějších aplikacích. Odpovídá tomu i velký rozsah výkonových variant od 40 A až 6300 A. Silová část přepínačů je vytvořena z výkonových odpínačů SIRCO (SIRCOVER). Tento praxí prověřený a zocelený přepínací výkonný blok je doplněn motorickým, nebo solenoidovým mechanismem pro vlastní elektricky řízené přepnutí. Nad motorickou jednotkou bdí ovládací modul, který celý proces řídí. Ten, kromě možnosti nastavení parametrů, realizuje vlastní monitoring parametrů obou sítí. Sleduje vždy minimálně přítomnost fází, velikosti napětí a síťovou frekvenci. Dokáže velmi rychle zjistit problém v síti a provést to na co je stavěn, tj. řízeně přepnout na záložní zdroj, případně následně zpět na hlavní. ATyS je tedy schopen plně automaticky přepínat mezi hlavní a záložní sítí na základě jejich aktuální dostupnosti a dle nastavené priority. Platí, že v tomto článku se zabýváme pouze mechanickými přepínači, u kterých vždy nastane krátké přerušení napájení do zátěže během přepnutí.

ATyS p M (40 – 160A) nabízí maximální kompaktnost a rychlou montáž i na DIN. Foto: GHV Trading

Připomeňme si klíčové vlastnosti přístrojů ATyS.

Bezpečné ovládání i funkce:

• Permanentní indikace dostupnosti sítí.
• Jednoznačná identifikace a indikace polohy přepínače.
• Vzájemné mechanické blokování poloh.
• Uzamykatelnost v poloze vypnuto – 0.
• Možnost zabezpečení přístupu k nastavení.
• Jednoduchá volba režimu – Automatický / Manuální.
• Všemu nadřazený ruční režim – na místě pomocí páky.

ATyS p (125 – 3200A) je nejvybavenější přepínač sítí s velmi rozsáhlými možnostmi nastavení a programovatelností. Foto: GHV Trading

Snadné uvedení do provozu, následná údržba a servis:

• Příslušenství pro eliminaci času i pracnosti při uvedení do provozu.
• Přehledné nastavovací prvky, případně možnost nastavení přes PC.
• Testovací režimy (zejm. test výpadku hl. zdroje, test generátoru).
• V případě potřeby snadná výměna části přístroje, bez demontáže celku.

Kompaktní a spolehlivé řešení:

• Integrované, testované řešení jako celek.
• Přepínač splňuje standard ČSN EN 60947-6-1 popisující chování automatických přepínačů sítě.
• Desítkami let prověřená technologie na bázi odpínačů SIRCO.

Pro specifické aplikace vynikají univerzálností a parametry záskokové automaty ATyS C ve spojení s dálkově řízenými přepínači ATyS. Dokáží ovšem ovládat i jiné silové přístroje, např. stykače. Foto: GHV Trading

Optimální mix funkčnosti a nákladovosti nabízejí nejpoužívanější přístroje – ATyS g a ATyS g M. Nejvíce benefitů a možností pak přístroje nejvyšší řady – ATyS p a ATyS p M. Malé písmenko v názvu napovídá o hlavní charakteristice přístroje – programovatelnosti. Jsou používány pro nejnáročnější aplikace a nejnáročnější uživatele. Výčet a popis parametrů nastavení zabírá mnoho stran textu. Naštěstí tento univerzální přístroj umožňuje rychlou montáž a zprovoznění i v dodávaném továrním stavu. Onu programovatelnost je totiž nutno chápat jako mít možnost mnoho nastavit, ale nikoli nutnost to využít. Funkcionalitu je možné rozsáhle přizpůsobit specifickým požadavkům aplikace a uživatele. Toto velmi spolehlivé, robustní, ale přitom kompaktní zařízení obsahuje veškeré potřebné funkce. Umožňuje realizovat jak aplikace typu síť/síť, tak zálohu diesel agregátem.

Pro zprovoznění a nastavení, případně i sledování z PC lze s výhodou využít zdarma poskytovaný nástroj „Easy Config System“. Mimo to je možné využít volitelné zabudované webové rozhraní. Foto: GHV Trading

Start i korektní doběh agregátu realizuje ATyS pomocí reléového kontaktu s časovači. Kromě toho je možné spustit kontrolní testy funkce a vyzkoušet záskok nanečisto. Ve standardním nastavení je prioritní sítí nejčastěji hlavní síť a v případě jejího výpadku ATyS spouští záložní generátor. Na záložní síť přepíná v okamžiku, jakmile parametry sítě dosáhnou nastavených mezí a jakmile doběhnou nastavené časovače. Je tak zabezpečeno, že přepínač nepřepne na nevyhovující síť. V okamžiku návratu a ustálení prioritní sítě přístroj přepíná zpět a nechává řízeně generátor doběhnout. Přepínač ATyS p Mmá navíc i funkci „tripping“ pro ochranu a automatické odpojení zátěže, tj. přepnutí do polohy 0, v případě kompletního výpadku obou sítí. Integrovaný displej přístroje je samozřejmě velké plus a umožňuje nastavení a sledování mnoha parametrů. Kromě toho ATyS p doplňuje svoji univerzálnost mnoha rozšiřujícími funkcemi: např. zobrazením aktuálního časového zpoždění, programovatelnými časovači, programovatelnými vstupy a výstupy, časovým záznamem o výpadku napájení, měřicími funkcemi multimetru, elektroměru nebo integrovaným webserverem. U všech přístrojů je také často používanou funkcí možnost dálkové řízení/přepnutí poloh (nadřazeno funkci automatiky). 

Jan Jaroš

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář