Král mezi škodlivými skleníkovými plyny

Datum 12.12.2022

Foto: Oxygen

K oteplování zemské atmosféry přispívají mnohé faktory, mezi ty hlavní patří zvýšená produkce skleníkových plynů z nadměrné spotřeby fosilních paliv, intenzivní těžby dřeva, extrémní produkce hospodářských zvířat. Kromě nejznámějších skleníkových plynů, jakými jsou oxid dusičitý nebo metan, existují však i méně známé, ale velmi nebezpečné alternativy. 

Králem škodlivých skleníkových plynů je hexafluorid síry

Fluorid sírový neboli hexafluorid síry (SF₆) je skleníkový plyn, který je mnohem škodlivější než CO₂ a jehož stopa v zemské atmosféře dlouhodobě roste. Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) Organizace spojených národů je SF₆ jedním z nejsilnějších skleníkových plynů a jeho oteplovací potenciál v období 100 let je 23 500krát větší než potenciál CO₂. Vzhledem k tomu, že nedochází k jeho absorpci ani přirozenému odbourání, může SF₆ zůstat v atmosféře aktivní až 3 200 let. Při elektrickém výboji vznikajícím při spínacích procesech navíc vznikají v plynu SF₆ toxické vedlejší produkty, které představují zdravotní a bezpečnostní rizika.

Řada použití F-plynů již byla proto zakázána nařízením Evropské unie z roku 2006 a jeho první revizí v roce 2014, například v pneumatikách (polovina roku 2007) a v domácích chladničkách (od začátku roku 2015). Od roku 2020 je jejich používání v některých domácích klimatizacích zakázáno v celé EU. SF₆ je však nadále povolen jako elektrický izolant v zařízeních vysokého napětí. Vědecké studie dokazují, že i navzdory zákazu používání tohoto plynu pro všechny ostatní účely koncentrace plynu SF₆ v atmosféře nadále roste. 

Průkopník bezemisních technologií 

Evropská komise argumentovala v případě povolení plynu SF₆ v rozváděčích tím, že neexistuje široce rozšířená, cenově efektivní, technicky schůdná, energeticky výkonná a spolehlivá varianta. Nejmodernější technologie, které tento nebezpečný plyn nepoužívají, jsou ale dnes na trhu dostupné a problém je hlavně v tom, že použití těchto nejmodernějších bezemisních technologií je pouze dobrovolné. 

Společnost Eaton začala s výrobou vysokonapěťových rozváděčů bez plynu SF₆ jako jedna z prvních v roce 1980. Rozváděče bez plynu SF₆ od této firmy se prodávají ve více než 60 zemích s více než 3 000 referencemi v rámci různých aplikací a rozličných segmentů. Produkty této značky splňují požadavky na chytré a udržitelné energetické systémy a uspokojují zákazníky, kterým záleží na životním prostředí.

Lukáš Beňa

Výstava Volty 700 x 200 px

Komentáře k článku (2)

    1. Nikdo nečte procentuální složení atmosféry..
      10 (25) km dusíku a kyslíku se nepočítá, ale 3cm metanu
      (asi tolik ho je ) ovliní klima!?

Napsat komentář