Před dvěma sty lety se narodil Louis Pasteur

Datum 27.12.2022

Louis Pasteur. Zdroj: Wikipedie

Dnes to bude 200 let co se ve Francii narodil Louis Pasteur. Jeho zájmy směřovaly k umění, ale později se díky inspirativním přednáškám zaměřil na chemii a stal se jedním z největších chemiků všech dob. A také jedním z největších biologů. A přestože nezískal žádné lékařské vzdělání, položil základy schopnosti moderní medicíny bojovat s nemocemi.

Pasteurovo poznání mikroorganismů vedlo k poznání jejich schopnosti poškozovat lidské zdraví. Jeho houževnatost při provádění experimentů a jeho objasňování svých poznatků na veřejnosti vedly k pochopení vzniků různých nemocí a podpořily nové metody hygieny.

Kromě toho objasnil, jak zabránit tomu, aby víno zkyslo, a jak zajistit, aby se mléko dalo pít. Vymyslel vakcíny proti různým nemocem, včetně vakcíny proti vzteklině. Žádná osoba v historii nemá větší zásluhu na zachování lidského zdraví a zabránění zbytečným úmrtím než Pasteur, který se narodil 27. prosince 1822 v městečku Dole v jihovýchodní Francii.

Milan Matějíček
zdroj: Wikipedie

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář