Vysoce spolehlivé průmyslové spínané zdroje NSP 1600 – 3200 W

Datum 30.12.2022

Mnoha lety průmyslem ověřená RSP řada spínaných zdrojů MEAN WELL určených pro napájení stejnosměrným proudem má nástupce. Pod písmeny NSP jeden z největších výrobců napájecích zdrojů MEAN WELL přináší inovované modely inspirované provedením osvědčených RSP a DPU typů. Inovace přinesla zvýšení účinnosti při zachování, resp. zmenšení rozměrů. Hnacím motorem pro vývoj řady NSP byla však situace součástkové základny, jejíž váznoucí dostupnost v současnosti prodlužuje lhůty dodání nejrozšířenějších typů AC/DC zdrojů v této výkonové kategorii (1,5 – 3 kW).

NSP modely mají potenciál zaujmout místo v napájecích částech nejrůznějších aplikací s příkonem od 1600 do 3200 W a napětím od 12 do 48 V, přitom za přijatelnou cenu a díky optimální volbě prvků uvnitř NSP s předpokladem kratších dodacích lhůt a tichým provozem daným plynulou regulací otáček ventilátoru chlazení.

Porovnání parametrů výkonově příbuz-ných modelů RSP a DPU s nově uváděnými NSP typy v tabulce (na konci) prokazuje roli NSP coby plnohodnotného a navíc dostupnějšího řešení. Lze říci, že NSP si od svých starších soukmenovců (RSP) převzal trhem nejčastěji požadované výhodné vlastnosti: Účinnost až 94,5 %, široký rozsah vstupního napětí, malé rozměry a nastavitelnost výstupního napětí.

Vnitřní obvodové řešení NSP zdrojů slučuje a posouvá o úroveň výš koncepty řad RSP/DPU. Toto dovoluje NSP typům plnit kritéria stability výstupu při výkyvech vstupního napětí (SEMI F47).
Krom standardních funkcí, na něž jsou zákazníci MEAN WELL u produktů této kategorie zvyklí (ochrany proti přepětí, teplotnímu i proudovému přetížení) stojí za povšimnutí funkce T-Alarm a DC OK. V prvním případě má nadřízený systém informaci pro včasnou změnu parametrů např. klimatizace před přehřátím a deaktivací zdroje. Zvýšená teplota může indikovat také změnu parametrů zátěže při poruše. Logický signál DC OK informuje o stavu zdroje NSP bez nutnosti monitorovat výstupní napětí externě.

Řízení výstupního napětí je možné pomocí změny napětí v rozsahu 1 – 4,7 V na svorce PV (program voltage). Pokud není PV svorka připojena, je výstupní napětí jmenovité.

Zapínání/vypínání NSP lze uskutečnit pomocí signálu REMOTE ON/OFF (TTL úroveň) nebo bezpotenciálovým kontaktem. Zdroj je po vypnutí v pohotovostním režimu, přídavný výstup 12 V je trvale dostupný, čímž jsou omezeny známé negativní jevy na síť při náběhu spínaných zdrojů.
Odhad vysoké spolehlivosti (MTBF > 600 khod.) potvrdily testy během vývoje NSP modelů, proto MEAN WELL garantuje záručně bezporuchový chod 5 let.

NSP naleznou uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích – výroba elektrotechnických komponent, těžký průmysl, automatizované výrobní linky, telekomunikační zařízení, datová centra aj.

ing. Libor Machan a Simon Kuo
AKAM s.r.o.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář