Energetický ostrov v Černém moři pro výstavbu větrných elektráren na moři v Rumunsku a Bulharsku

Datum 21.01.2023

Vizualizace energetického ostrovav Černém moři. Foto: Gottlieb Paludan Architects

Podle studie bukurešťského think tanku Energy Policy Group (EPG) by výstavba umělého energetického ostrova v Černém moři představovala “optimální variantu do roku 2030” pro budování větrných elektráren na moři v Rumunsku a Bulharsku.

Studie Větrná energie na moři – nástroj dekarbonizace Rumunska navrhuje, aby energetický ostrov spojil 3 GW větrné kapacity na moři v každé z obou východoevropských zemí. Varianta energetického ostrova by byla ideální jak z hlediska energetické bezpečnosti, tak z hlediska souvisejících nákladů, které byly odhadnuty na 8,4 miliardy eur.

Koncepce umělých energetických ostrovů, které by sdružovaly několik větrných elektráren na moři a případně je kombinovaly s dalšími energetickými prvky, jako je výroba ekologického vodíku přímo na místě, se zatím prosazuje pouze v severní Evropě, kde se Dánsko a Belgie předhánějí v tom, kdo ještě v tomto desetiletí vybuduje první energetický ostrov v Severním moři.

EPG zahájila svou studii před rokem a spojila zástupce rumunského parlamentu s rumunským energetickým regulátorem (ANRE), provozovatelem přenosové soustavy (Transelectrica), podnikatelskou sférou, občanskou společností a médii.

Aby Rumunsko dosáhlo klimatické neutrality do poloviny století, musela by země vybudovat 15 GW větrné kapacity v oblasti Černého moře, která by se na výrobě elektřiny podílela více než 40 %, uvedla EPG.

Aby země mohla do roku 2030 instalovat první 3 GW, bude muset prosadit přijetí zákona o větrné energii na moři, který stanoví legislativní rámec pro větrnou energii na moři, vypracovat plán rozvoje námořního prostoru, který určí nejlepší oblasti pro větrnou energii na moři, a uzavřít dohodu o partnerství s Bulharskem o regionální spolupráci, aby se dosáhlo úspor z rozsahu.

Analytický tým rovněž navrhuje, aby se na podporu větrných elektráren na moři využívaly smlouvy o rozdílových smlouvách (CfD), které by přilákaly investory.

Milan Matějíček
zdroj: OffshoreWind

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář