Rádiové vlny z Aljašky by mohly přispět k obraně proti asteroidům

Datum 22.01.2023

Soustava 180 vysokofrekvenčních antén je schopna vyzářit 3,6 megawattů do horních vrstev atmosféry a ionosféry. Foto: HAARP

Koncem loňského roku vyslala anténní soustava HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) na Aljašce sérii dlouhovlnných rádiových signálů k asteroidu, který prolétal poměrně těsně kolem Země, přesněji řečeno dvakrát dále než je od nás vzdálený Měsíc. Předpokládá se, že signály pronikly k asteroidu, poskytly vědcům představu o jeho vnitřním složení a poskytly jim dostatek informací, které by mohly být rozhodující při obraně naší planety před případnou srážkou.

Většina programů pozorování asteroidů zde na Zemi využívá buď vizuální studie asteroidů – například ty, které poskytují observatoře po celém světě Centru pro studium blízkozemních objektů (CNEOS) NASA – nebo krátkovlnné rádiové frekvence, včetně těch, které poskytuje síť NASA Deep Space Network, k mapování velikosti, polohy a drah asteroidů. Tyto programy sice poskytují nesmírně cenné údaje týkající se případného nebezpečí dopadu asteroidu, jsou však omezené tím, že “vidí” pouze povrch asteroidu.

HAARP, který provozuje Aljašská univerzita ve Fairbanksu, se tradičně používá k analýze naší ionosféry. Kromě toho je námětem různých konspiračních teorií. Má totiž schopnost vysílat rádiové signály dlouhých vlnových délek. Takové signály jsou schopny proniknout do objektů a umožňují pozorovatelům získat představu o jejich vnitřní struktuře.

Cílem pozorování byl asteroid 2010 XC15, který měří v průměru asi 150 m a na přelomu loňského a letošního roku prolétal kolem Země ve vzdálenosti zhruba 700 tisíc kilometrů, což je dvojnásobek vzdálenosti Země od Měsíce. Experiment HAARP se připojuje k dalším projektům zkoumajícím asteroidy, jako je třeba mise NASA DART, která v září narazila sondou do asteroidu.

Ačkoli nikdo neočekává, že by asteroid mohl Zemi v dohledné době nějak ohrozit, astronomové upírají svůj zrak na asteroid známý jako Apophis, který 13. dubna 2029 prosviští kolem Země ve vzdálenosti zhruba 30 tisíc kilometrů. Pro představu, to je blíže než spousta satelitů, které v současnosti obíhají kolem naší planety. Přestože byl Apophis kdysi považován za nebezpečný, vědci na základě aktualizovaných pozorování nyní soudí, že nebude hrozbou nejméně sto let, což dává vědcům dostatek času na to, aby vymysleli, jak se s ním v budoucnu vypořádat.

Data z pozorování HAARP budou analyzována během několika příštích týdnů a vědci doufají, že v následujících měsících své závěry zveřejní.

Richard Pappen
zdroj: Juneau Empire

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář