Technologie Push-in Eaton

Datum 26.01.2023

Technologie Push-in nabízí úsporu času i nákladů ve všech fázích životního cyklu rozváděče. Nová odborná studie publikovaná společností Eaton, která se zabývá řízením energie, ukazuje na základě mnoha praktických i laboratorních testů přidanou hodnotu technologie Push-in v porovnání se šroubovými a pružinovými svorkami.

Na rozdíl od šroubových a pružinových svorek jsou zásuvné svorky Push-in jedinou připojovací technologií, která umožňuje montáž bez použití nářadí (za předpokladu, že jsou použity tuhé vodiče nebo vodiče s upravenými konci drátu). Vodič lze do svorky vložit a připojit jednou rukou. Testy, které jménem společnosti Eaton provedla společnost Hanseatic Power Solutions (HPS), výrobce rozváděčů a řídicích systémů, ověřily rozsah výsledného zvýšení efektivity: společnost HPS sledovala dobu, kterou zaměstnanci strávili připojením 100 koncových bodů pomocí šroubových svorek, pružinových svorek a zásuvných svorek Push-in. Výsledek: použití technologie Push-in ve srovnání se šroubovými svorkami znamenalo 50% úsporu času. A dokonce i ve srovnání s pružinovými svorkami byla společnost HPS stále schopna identifikovat úsporu času ve výši 40 %.

Kromě toho společnost Eaton také pověřila nezávislou zkušební laboratoř I²PS, aby otestovala spolehlivost elektrického připojení zásuvných svorek Push-in. Pomocí vibračního testu společnost I²PS prokázala, že konstantní síla pružiny zásuvných svorek Push-in zajišťuje dlouhodobě bezpečné spojení. Tudíž zásuvné svorky Push-in také splňují kritéria odolnosti proti vibracím a nárazům podle normy IEC 61373/10.2011, což znamená, že není nutné provádět následné kontroly ani obnovování spojení. Společnost I²PS testovala kvalitu plynotěsného elektrického spojení postřikem solným roztokem, což by v reálných aplikacích u rozváděčů nebylo přípustné. I za těchto velmi nepříznivých podmínek zůstal přechodový odpor kontaktu zásuvné svorky Push-in nezměněn. Společnost I²PS také měřila nárůst teploty v zásuvných svorkách Push-in a v konvenčních šroubových svorkách během provozu. Výsledky ukázaly, že se zásuvné svorky Push-in zahřívaly stejně jako šroubové svorky, a v některých případech dokonce i méně. Další testování prokázalo vysokou mechanickou bezpečnost zásuvných svorek Push-in. Za tímto účelem společnost I²PS změřila extrakční síly zásuvných svorek Push-in a konvenčních pružinových svorek, a prokázala, že v případě prvně jmenovaných svorek je k vytažení vodiče nutná podstatně větší síla. Požadovaná extrakční síla byla také výrazně vyšší než extrakční síla požadovaná příslušnou normou. 

Výsledky těchto testů ukazují, že technologie Push-in nemá ve srovnání s konvenčními pružinovými svorkami žádné nevýhody, a naopak nabízí významné výhody. Technologie Push-in je navíc mezinárodně certifikovaná a lze ji použít také k montáži spouštěčů motorů s certifikací UL typu E pomocí příslušného vybavení. 

Společnost Eaton očekává, že zásuvné svorky Push-in během několika let zcela nahradí konvenční pružinové svorky a současně převezmou i určitý tržní podíl šroubových svorek. „Výhoda těchto přístrojů spočívá v jednoduchosti zapojení ve výrobním závodu, úspoře nákladů na montáž i vynechání následné kontroly po převozu hotových výrobních celků k zákazníkovi. Díky provedeným testům, bylo možné ověřit celkovou úsporu nákladů až o 50 % oproti konvenčnímu zapojení vodičů v rozváděči a překvapivě i až o 40 % oproti doposud používanému zapojení pomocí pružinových kontaktů. Tato revoluční technologie je zároveň vhodná pro využití automatizovaných montážních strojů pro zapojování rozváděčů či plnohodnotné robotizaci montáže,“ říká Jan Palkovský, produktový specialista pro oblast průmyslových výrobků ve společnosti Eaton Česká republika.

Více informací o výhodách technologie Push-in po celou dobu životnosti stroje naleznete v odborné studii „Jak zefektivnit zapojení od začátku do konce“, která je k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti Eaton. V ní naleznete také výsledky různých testů provedených nezávislými odborníky.

Pro více informací navštivte webové stránky www.eaton.cz. Chcete-li být informováni o posledních novinkách, můžete nás sledovat na Twitteru (@Eaton_EMEA) nebo na síti LinkedIn.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář