Flexibilní energetické systémy budou pohánět budoucnost

Datum 30.01.2023

Využívání udržitelnější nízkouhlíkové energie budoucnosti se zvyšuje. K této transformaci energetiky přispívá zejména postupné nahrazování paliv na bázi uhlíku obnovitelnými zdroji, regulace a požadavky na čistotu ovzduší a také přímá i nepřímá elektrifikace čím dál více aplikací.

Energie dnes proudí sítí ve více směrech a více zařízeními, než kdykoli dříve. A přestože decentralizace znamená větší složitost a více překážek, současně vytváří nový potenciál. Vše je součástí sítě – to je náš přístup k tom, jak měníme způsob distribuce, ukládání a spotřeby energie.

Náš přístup, že vše je součástí sítě, udává směr k budoucnosti, kde domácnosti i podniky mohou snižovat náklady na energii i její dopad na životní prostředí. Flexibilní, inteligentní energie vytváří nové příležitosti pro každého.

Přechod na obnovitelnou energii

Globální přechod na obnovitelné zdroje roste; očekává se, že poptávka po elektřině dosáhne do roku 2050 38 700 terawatthodin — přičemž 50 % bude pocházet z obnovitelných zdrojů.

Široce rozložená povaha obnovitelné energie narušuje tradiční model dodávek energie. Elektřina již neproudí jedním směrem od společnosti, která ji vyrábí, k těm, kteří ji využívají. Nový energetický ekosystém zahrnuje složitou síť spotřebitelů, kteří jsou zároveň výrobci: spotřebitelé a podniky, které vyrábějí svou vlastní energii lokálně, spotřebují to, co potřebují, a v mnoha případech chtějí přebytečnou energii dodávat zpět do sítě. Kromě toho elektrifikace dopravy, systémů v budovách a průmyslových procesů v nadcházejících desetiletích způsobí značné zvýšení poptávky po elektrické energii. Datová centra, kanceláře, továrny a podobné lokality se mohou do transformace energetiky zapojit pomocí bateriových a tepelných úložišť energie nebo pomocí zdrojů nepřerušovaného napájení podporujících interakci se sítí. 

To povede ke vzniku obrovských obousměrných toků elektřiny vyžadujících síť, která je dostatečně flexibilní, aby zvládla vyšší výkyvy a růst poptávky.

Plánování pro větší poptávku po elektrické energii

Elektrifikace více oblastí hospodářství, včetně dopravy, systémů v budovách a průmyslu povede k podstatnému zvýšení poptávky po energii do roku 2050. Tuto poptávku je technicky možné naplnit pomocí elektřiny vyrobené z nízkouhlíkových nebo bezuhlíkových zdrojů. Bude to však vyžadovat vládní podporu pomocí zákonů a regulačních opatření, jakož i výzkum a vývoj, které umožní snížení nákladů na nové zelené zdroje energie, jako je čistý vodík.

Digitální inovaci lze využít k inteligentnějším firemním i osobním rozhodnutím v oblasti řízení energie. Využívá data ze spotřebičů, přístrojů nebo procesů a získává z nich užitečné poznatky, které pomáhají spotřebitelům a podnikům efektivně zvyšovat úspornost, maximalizovat provozuschopnost a řídit energetickou náročnost provozu.

Hrajeme klíčovou roli při snaze pokrýt zvyšující se poptávku a vyrovnávat kolísání v síti, a to díky technologiím podporujícím obousměrný tok energie, její ukládání a také řízení. Měníme koncepci i podstatu hodnotového řetězce elektrické energie.  

Potřebujete pomoc s přechodem na více elektrické energie? Kontaktujte nás

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář