Více obnovitelných zdrojů energie a méně ropy a plynu je vize BP v reakci na ruskou invazi

Datum 01.02.2023

Foto: Unsplash

Válka Ruska proti Ukrajině sníží poptávku po ropě a plynu a urychlí zájem o “domácí” obnovitelné zdroje energie, uvedla společnost BP. Probíhající konflikt bude mít “dlouhodobé účinky na globální energetický systém” díky většímu důrazu na energetickou bezpečnost zemí, které potřebují ukončit závislost na dovozu fosilních paliv, uvedl britský ropný gigant ve svém výročním energetickém výhledu vydaném v závěru loňského roku.

Výhled BP se shoduje s četnými prognózami od začátku války, že dlouhodobý dopad bude pozitivní pro obnovitelné zdroje energie – i když v krátkodobém horizontu Evropa zaznamená odchylky, jako je oživení uhelné energetiky s cílem zmírnit nedostatek dodávek.

“Zvýšený důraz na energetickou bezpečnost zvyšuje poptávku po obnovitelných zdrojích energie vyráběných v tuzemsku a dalších nefosilních palivech, což pomáhá urychlit přechod na novou energetiku,” uvádí se ve zprávě.

Tento ropný gigant ve svém hlavním scénáři nyní očekává o 5 % nižší poptávku po ropě a o 6 % nižší poptávku po plynu do roku 2035 ve srovnání s úrovněmi, které byly zaznamenány před rokem, přičemž celková spotřeba primární energie klesne o 2 %, což pomůže rychleji snižovat emise – i když poklesy budou stále daleko od úrovně potřebné k dosažení čistých nulových cílů.

Naproti tomu větrná a solární energie se v průběhu výhledu do roku 2035 rozšíří až patnáctkrát, přičemž do tohoto data bude potřeba až 600 GW nové kapacity obnovitelných zdrojů ročně. Podle prognózy by se do poloviny století mohla až třetina kapacity obnovitelných zdrojů využívat k výrobě ekologického vodíku.

Stejně jako ostatní hráči na trhu s ropou a zemním plynem sází i BP na to, že modrý vodík vyráběný z plynu a dekarbonizovaný pomocí technologií zachycování a ukládání uhlíku bude hrát důležitou roli – někteří jej považují za způsob, jak si odvětví fosilních paliv může déle udržet jeden ze svých klíčových produktů v energetickém mixu.

Přestože drtivá většina investic bude i nadále směřovat do fosilních paliv, společnost BP se stala jedním z nejambicióznějších hráčů v oblasti obnovitelných zdrojů energie v ropném a plynárenském sektoru, jehož cílem je do roku 2030 instalovat 50 GW kapacity výroby čisté energie.

Milan Matějíček
zdroj: Financial Times

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář