Nový wallbox EVECUBE B+ jde s dobou, nově umožňuje propojení s fotovoltaikou

Datum 16.02.2023

Foto: EV EXPERT

Zvyšující se ceny elektřiny jsou každodenní realitou a mnoho lidí se s tímto trendem rozhodlo bojovat vybudováním vlastní fotovoltaické elektrárny. V České republice tímto způsobem mohou v létě pokrýt veškerou spotřebu elektřiny a ještě část výroby prodat. A i když v zimě produkce poklesne přibližně na čtvrtinu, stále je s polovinou střechy pokryté solárními panely možné vyrobit okolo 200 kWh. Potom je jenom logické spojit vlastní výrobu elektřiny s elektromobilem, který navíc výrazně sníží rodinné náklady na dopravu. 

Aby takto pojatá domácnost fungovala co možná nejhladším způsobem, je potřeba sladit energetické potřeby domu a poté z fotovoltaiky nabít elektromobil, dříve než se začne čerpat energie ze sítě. Cílem je tedy najít způsob, aby se využití elektřiny dalo nastavit tak, aby fungovalo automaticky podle konkrétní situace. Nová nabíjecí stanice EVECUBE B+ právě toto umí.

Propojení s fotovoltaickou elektrárnou

U nabíjecích stanic je v dnešní době již běžné, že umí reagovat na spotřebu domácnosti a umí nabíjení přizpůsobit jejím aktuálním potřebám. To znamená, že spotřeba v domácnosti má vždy přednost a elektromobil se nabíjí pouze v případě, že zbývá volný rezervovaný příkon. Díky tomu nehrozí ani vybavení jističe, ani omezení provozu domácnosti.

Nabíjecí stanice EVECUBE B+ umí do této složité rovnice začlenit ještě i fotovoltaickou elektrárnu tak, aby k nabíjení docházelo vždy v té nejvýhodnější anebo nejpotřebnější konstelaci.

Tři režimy nastavení

Podle toho, jak funguje vaše domácnost a jaká máte očekávání od nabíjecí stanice, můžete si zvolit jeden z následujících režimů:

  • MIN CHARGE: Pokud elektromobil nabíjíte elektřinou ze sítě, tak je nabíjecí proud omezen na minimum, tedy na 6A. V případě, že nabíjecí stanice zjistí přetoky elektřiny do sítě, nabíjecí proud zvýší až na jmenovitou hodnotu jističe či vlastní nastavený limit.
  • MAX CHARGE: V tomto režimu nabíjecí stanice vždy k nabíjení využívá maximální dostupný výkon a je omezena pouze nastaveným limitem či jmenovitou hodnotou jističe.
  • SOLAR ONLY: Pokud zvolíte tento režim, pak bude váš elektromobil nabíjen pouze z přetoků z fotovoltaiky, které by jinak šly do sítě. Zároveň je nabíjení samozřejmě omezeno jmenovitou hodnotou jističe a nastaveným limitem nabíjecí stanice.

V případě potřeby samozřejmě můžete režim přenastavit. Stanice EVECUBE B+ má jednoduchý displej, díky kterému je její ovládání jednoduché a individuální. Veškerá nastavení tak můžete kdykoliv upravit.

Nabíjení pro více elektromobilů

Fotovoltaické elektrárny již dávno nejsou výsadou domácností a několika nadšenců, ale čím dál tím častěji se prosazují také v objektech, kde primárně sídlí firmy. Stejně tak je stále obvyklejší, že zaměstnanci či partneři firmy jezdí elektromobilem. 

Pro zaměstnance je velkou výhodou, když během své pracovní doby mohou nabít svůj elektromobil, stejně jako pro partnery či návštěvy je to velice vítaným bonusem. V takovém případě je ideální, pokud můžete tuto službu také vyúčtovat. Systém správy pomocí RFID klíčů je skvělým řešením právě v podobných situacích.

Management pomocí RFID štítků

  • Každá stanice si dokáže pamatovat až 64 jednotlivých RFID štítků.
  • Každý štítek uchovává informaci o spotřebovaných kWh.

Tento jednoduchý systém zajistí, že na konci měsíce či jiného účtovacího období budete schopni spotřebovanou elektřinu spravedlivě vyúčtovat. 

Systém je oblíbený také v komerčních prostorech jako jsou veřejná parkoviště, restaurace či hotely, které mohou čerpat značné výhody z toho, že tuto službu dokáží nabídnout svým hostům a stálé hosty mohou tímto způsobem třeba zvýhodnit.

Dotace na nabíjecí stanice

Ačkoliv se zdá, že elektromobily jsou pouze současnou módou, jedná se o trend, na který Evropská unie vsadila nejen z ekologického, ale i ekonomického hlediska. V rámci rozvoje tohoto odvětví a k tomu potřebné infrastruktury je tak možné získat na nabíjecí stanice dotace. K rodinnému domu můžete dostat příspěvek až na dvě nabíjecí stanice, k obytnému domu může být dotováno tolik stanic, kolik se tam nachází bytových jednotek.

Pravidla pro získání dotací

Abyste dotaci získali, tak musí nabíjecí stanice splňovat několik požadavků:

  • Nabíjecí stanice musí umět řídit výkon nabíjení podle aktuálního stavu sítě, spotřeby a rezervovaného příkonu. Pokud se v místě nachází více nabíjecích stanic, tak musí být schopné koordinovat své nabíjení, aby celkově nepřekročily sjednaný příkon.
  • Stanice se musí nacházet na pozemku, který patří k rodinnému či bytovému domu, a musí sloužit především pro obyvatele tohoto domu. To znamená, že dotace není poskytována pro stanice, které by se běžně využívaly ke komerčním účelům.
  • Samotná stanice a i její instalace musí splňovat všechny platné normy a zároveň musí minimalizovat nároky na posilování distribuční sítě, a pokud by bylo potřeba měnit rozvody, musí tak být učiněno v souladu s výsadbou stromů.

To, že podle pravidel pro dotace, nabíjecí stanice nesmí být využívána komerčně neznamená, že spotřebovaná elektřina nebude muset být někdy rozúčtována mezi více uživatelů. V případě bytových domů snadno může nastat situace, kdy více uživatelů bude nabíjet své elektromobily a na konci měsíce svou spotřebu budou chtít spravedlivě rozdělit. I v tomto případě poslouží jednoduchá správa pomocí RFID štítků.

Radim Skála

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář