Monitoring a regulace s komunikací IO-Link, STEGO Connect

Datum 13.03.2023

Monitorování STEGO Connect. Foto: Stego

Monitorování stavu instalovaných zařízení je způsob, jak vyřešit problém, než dojde k jejich selhání nebo k chybě, při níž by byla ohrožena jejich činnost či spolehlivost. Průmyslové snímače s komunikací IO-Link nenabízí jen základní signál snímané veličiny, ale i další doplňující signály, které se dají využít pro řízení či prediktivní údržbu zařízení.

Přednostmi komunikační technologie IO-Link, jejích snímačů a senzorů,jsou odolnost vůči vnějšímu rušení signálu, nulové ztráty naměřených hodnot, jednoduchá výměna senzoru, jednoznačná identifikace zařízení a detekce přerušení vodiče. Jedním vodičem lze také získat více naměřených signálů včetně napájení samotného snímače.

Na trhu s komunikací IO-Link má výrobce STEGO několik zajímavých produktů. Jedním z nich je kompaktní chytrý senzor CSS 014 zaznamenávající teplotu a vlhkost prostředí, který změřené veličiny konvertuje do standardizovaného digitálního signálu IO-Link.

Chytrý senzor CSS 014 tak není pouze obyčejným snímačem teploty nebo vlhkosti. Kombinuje tři funkce v jednom: snímač, rozhraní a vysílač. Rozsah snímané teploty je od–40 do +80 °C a rozsah snímané vlhkosti od 0 do 100 % relativní vlhkosti. Digitální komunikace IO-Link nahrazuje snímače s analogovým signálem nebo spínacím výstupem. Jejich senzory pracují jako podřízené jednotky Slave a jsou připojeny do nadřazené jednotky IO-Link Master. Ta navazuje komunikaci a komunikuje také s vyšší průmyslovou komunikační sběrnicí (např. Profinet či Modbus), která je přivedena do nadřazeného systému (např. PLC nebo průmyslového počítače). Zde můžete naměřené veličiny zpracovat, archivovat, zaznamenávat či vyhodnocovat. Hodnoty zpracované chytrým senzorem dostáváte již v digitální podobě, čímž odpadá nebezpečí zkreslení v případě převodu na analogový signál.

Vizualizace měření a nastavení senzoru CSS 014

Dalšími produkty jsou senzory řady SEN 073. Jedná se o kompaktnější senzory teploty a vlhkosti, teploty a absolutního tlaku, intenzity světla a senzor DSS 015, který je určen pro měření vzdálenosti v rozmezí 0,3 metru až 4 metry. Senzory SEN 073 jsou připojitelné pouze k senzorovému rozbočovači SHC 071, který zaznamenává signály z těchto senzorů.

Zmíněné produkty mohou sloužit k regulaci teploty, vlhkosti, a to jak v místnostech, tak i v uzavřených rozvaděčových skříních, popřípadě v IT skříních, nebo posloužit dalším účelům.

Pro rozvaděčové, IT nebo jiné skříně dobře poslouží spínací rozbočovač AHC 072, který slouží k sepnutí tří zátěží nebo zátěže skrze relé ovládané komunikací IO-Link. Díky senzorům SEN 073 tak lze regulovat pomocí spínacího rozbočovače topení, ventilátory, klimatizace a jiná zařízení.

Příklad zapojení komunikace IO-Link, STEGO Connect.

Jednoduchost komunikace IO-Link spočívá v přenášení měřených, řídicích a servisních dat pomocí pouhého třívodičového zapojení. Následně v návaznosti na zaznamenané veličiny může probíhat výpočet, monitoring, světelná signalizace nebo regulace klimatického prostředí napojením nadřazeného řídicího systému na topná tělesa, ventilátory, klimatizační jednotky, signalizaci či další elektrická zařízení. 

Zapojení a napájení senzoru CSS 014 a SEN 073 je realizováno prostřednictvím kulatého konektoru M12 přenášejícího bezpečné napětí o nízké velikosti. Dalšími výhodami kromě samotné komunikace IO-Link je přesnost, vysoká odolnost vůči vibracím, rušivému elektromagnetickému poli, ochrana proti zkratu, přepětí a otočení polarity.

Případné zájemce o více informací rádi přivítáme v prostorech naší společnosti. Zde si můžete senzory CSS 014, SEN 073, rozbočovač SHC 071 a spínací rozbočovač AHC 072 s komunikací IO-Link odzkoušet a prohlédnout zapojení na propagačním panelu. Nabízíme i bezplatnou zápůjčku k vlastnímu odzkoušení.

Robin Kurka

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář