ČVUT testuje zdroje zcela obnovitelného tepla v Litoměřicích

Datum 22.03.2023

Zdroj: ČVUT

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT je členem konsorcia projektu SYNERGYS, jednoho ze strategických projektů Operačního programu Spravedlivá transformace v Ústeckém kraji. V jeho rámci vznikne v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích testovací lokalita zaměřená na výzkum a zkoušky obnovitelných a alternativních zdrojů energie, a to včetně pilotních systémů pro produkci zcela obnovitelného tepla, které zatím nemají v České republice obdoby.

Projekt SYNERGYS, jehož hlavním řešitelem je Česká geologická služba, spojuje téma využití geotermálního zdroje energie o hloubce 3,5 km a nadzemních technologií využívajících akumulaci tepla v mělkých polích zemních sond o hloubkách 100, 200 a 500 metrů. Díky tomuto spojení vznikne výzkumná infrastruktura, která ukáže možné cesty k bezuhlíkové budoucnosti v oblasti zásobování budov energiemi. Celý záměr byl občanům Litoměřic představen na veřejném projednávání 28. listopadu 2022 na místním hradě.

Výzkumný tým Obnovitelné zdroje energie ČVUT UCEEB v rámci technické studie podrobně navrhl komplexní energetický systém nadzemních technologií, který se skládá ze čtyř dílčích systémů. V jádru jednoho z nich je elektrolyzér o příkonu 500 kW pro roční produkci 10 tun zeleného vodíku napojený na fotovoltaicko-tepelné solární kolektory se špičkovým výkonem 500 kWp. Odpadní teplo z produkce vodíku a teplo z chlazení fotovoltaických článků bude v letním období akumulováno v podloží a v zimě prostřednictvím tepelného čerpadla o výkonu 100 kW najde využití pro dodávku tepla do soustavy dálkového vytápění v Litoměřicích.

Budova výzkumného centra RINGEN bude vytápěna tepelným čerpadlem země-voda 2×25 kW v kombinaci s fotovoltaickým systémem 60 kWp a bateriovým úložištěm 50 kWh, které doplní palivový článek o elektrickém výkonu 10 kW, jež využije část místní produkce vodíku. Cílem řešení je dosažení uhlíkově neutrální budovy provozované v reálném čase pouze s pomocí místní obnovitelné energie.

Dalším pilotním řešením pro produkci zcela obnovitelného tepla, které zatím nemá v České republice obdoby, je solární termický systém o ploše kolektorů 3 000 m2 se sezonní akumulací v poli zemních sond, doplněný tepelným čerpadlem vzduch-voda o výkonu 300 kW provozovaným v kombinaci s fotovoltaikou o ploše 1 000 m2. Celý systém je doplněn kogenerační multipalivovou jednotkou na bázi palivového článku a vysokoteplotním tepelným čerpadlem, které transformuje nízkoteplotní zdroje tepla projektu SYNERGYS na teplotní hladinu soustavy centralizovaného zásobování teplem v Litoměřicích.

Tým autorů ČVUT

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář