HENNLICH instaloval tepelná čerpadla v elektrárně Dlouhé Stráně

Datum 01.04.2023

foto: ČEZ

Je největší vodní elektrárnou v ČR s výkonem 2 x 325 MW, má největší spád v Česku a také má největší reverzní vodní turbínu z elektráren v Evropě – elektrárna Dlouhé Stráně. Další zajímavostí je nyní také systém vytápění, které zajišťují dvě nově instalovaná tepelná čerpadla Waterkotte systému voda-voda o jmenovitém výkonu 2 x 185 kW. Systém pro firmu ČEZ, která elektrárnu vlastní, navrhla a realizovala divize G-TERM litoměřické společnosti HENNLICH.

Tomáš Holčák, vedoucí divize G-TERM: „Unikátní přečerpávací elektrárna nám umožnila navrhnout zajímavé řešení celého systému vytápění pomocí tepelných čerpadel. Díky nádrži chladicí technologické vody jsme mohli využít systém voda-voda, kde je jako vstupní médium na primární straně použita voda z řeky Divoká Desná. Ta zároveň slouží jako chladící voda výrobních soustrojí a blokových transformátorů.“ 

Voda z řeky deponována v nádrži o objemu 400 m3. Chlazením transformátorů a generátorů se ohřívá a dosahuje teploty zhruba 18 až 20 ºC. Oběhová čerpadla pak tuto vodu přivádějí přes deskový výměník a mezikruh s nemrznoucí směsí na výměníky tepelných čerpadel. Vodu tepelná čerpadla ohřívají na teplotu do 55 °C a napájí akumulační nádrže s topnou vodou. Z ní pak topná voda směřuje do jednotlivých topných okruhů v areálu elektrárny. Tepelná čerpadla dosahují výstupní teploty až 65°C a pracují tedy s dostatečnou rezervou. Předpokládá se tedy dlouhá životnost a vysoký roční topný faktor SCOP 4,2 – 4,5.

„Zařízení v této úpravě je schopno při odpovídajícím průtoku pracovat se vstupní teplotou vody 6 – 20°C. Tepelná čerpadla jsou připojena na nadřazený řídicí systém. Technicky vyspělý regulátor tepelných čerpadel řídí chod obou tepelných čerpadel včetně primárních i sekundárních oběhových čerpadel. Informace o stavu systému pouze předává do řídícího centra elektrárny, kde je má k dispozici obsluha na monitoru. Není zapotřebí žádný nadřazený systém měření a regulace a vše je tak maximálně jednoduché a bezpečné. Tepelná čerpadla jsou dimenzována na pokrytí celé spotřeby areálu. Jako záložní zdroj vytápění je použit elektrokotel o výkonu 400 kW. Při jeho použití jsou však náklady na vytápění zhruba čtyřnásobné,“ doplňuje Petr Hoftych, produktový manažer a projektant tepelných čerpadel.

Dvě tepelná čerpadla Waterkotte o jmenovitém výkonu 2 x 185 kW jsou umístěna v pomocné budově a zajišťují vytápění celého areálu elektrárny, který tvoří haly dílen, technologické zázemí elektrárny, hlavní budova s řídícím centrem, ale také ubytovací a školící prostory.

Divize G-TERM společnosti HENNLICH zajišťuje dodávky tepelných čerpadel již od 90. let minulého století. Původně se jako jedna z prvních společností v Česku zaměřovala na instalace tepelných čerpadel v průmyslu a na instalace velkých výkonů. Navrhuje a dodává ale také instalace tepelných čerpadel do rodinných domů, penzionů, hotelů a dalších budov. Na sekundární straně topného systému využívá unikátní technologii nízkoteplotního vytápění pomocí kapilárních rohoží. V Česku má firma již několik stovek instalací tepelných čerpadel. 

Martin Jonáš

Výstava Volty 700 x 200 px

Komentáře k článku (4)

  1. dlouhé stráně se určité nevyplatí, neboť jsou samá porucha a tzv inovace!Vydělávají jen na tzv exkurzích kde ni neukáží a jen blafují!Ale národ to žere neboť ma iq tykve!!!

    1. To je kvalita pracovali jsme tam když se to za komunistů stavělo !! Dnes by to v této kvalitě asi nikdo v Česku nepostavil !! Jen čekám kdy to prodají Němcům nebo Amikům

Napsat komentář