Výrazný růst skupiny LAPP a nová hala v ČR pro nabíjecí kabely k elektromobilům

Datum 20.04.2023

Foto: Lapp

I přes geopolitické a ekonomické výzvy uzavřela skupina Lapp uplynulý hospodářský rok 2021/2022 (od 1. října do 30. září) opět úspěšně. Obrat světového lídra na trhu integrovaných řešení v oblasti kabelové a spojovací techniky vzrostl o 31 % na 1 864 milionů eur. Počet zaměstnanců se k 30. září 2022 celosvětově zvýšil o 10,2 % na 5 055. Zisk před zdaněním (EBT) se zvýšil na 132,9 mil. eur.

Stabilní majetková a finanční situace 

Skupina LAPP v uplynulém hospodářském roce 2021/2022 znovu překonala nárůst obratu z hospodářského roku 2020/21. Obrat se zvýšil o 441 mil. eur (+31 %) na 1 864 mil. eur. Na tomto nárůstu obratu se přibližně ze 6,5 % podílela zvýšená cena mědi a vývoj měny (+1,9 %). I po očištění od těchto vlivů mědi a měny došlo k výraznému nárůstu obratu ve výši 22,6 %. „Tento nárůst byl důsledkem navýšení výrobních kapacit a tržních podílů na našich klíčových trzích v průmyslovém prostředí, v kombinaci se zvýšenými tržními cenami.” Zdůrazňuje finanční ředitel Jan Ciliax. 

Skupina LAPP se ve všech třech regionech svého působení výrazně rozrostla. Oblast EMEA (Evropa, Blízký a Střední východ, Afrika), s přibližně dvoutřetinovým podílem na obratu koncernu, tedy nejdůležitější region, se obrat zvýšil o 29,4 % na 1 352 mil. eur. V oblasti Ameriky (USA, Mexiko, Kanada, Jižní Amerika) obrat rychle vystoupal na 192 mil. eur – nárůst o 40,2 %. A v regionu APAC (Asie, Tichomoří, Oceánie) se obrat zvýšil o 32,7 % na 320 mil. eur. Protože příjem objednávek skupiny LAPP byl v ročním průměru o +6,5 % vyšší než tržby, počet nevyřízených objednávek k rozhodnému dni 30. září 2022 vzrostl na 356 milionů EUR, a byl tak výrazně vyšší než v předchozím roce. 

Zisk před zdaněním (EBT) se zvýšil na 132,9 mil. eur a návratnost tržeb o 1,5 % na 7,1 %. Významný tlak na marži kvůli zvýšeným nákladům na materiál a logistiku bylo možné vyrovnávat díky zlepšenému vytížení kapacit v továrnách a díky podprůměrnému nárůstu osobních nákladů a ostatních výdajů. Míra vlastního kapitálu ve výši 44 % byla vyšší než minulý rok a zůstala tak na konstantně vysoké úrovni. „Majetková a finanční situace skupiny LAPP je nadále stabilní a dovoluje nám i v dalších letech nadále realizovat strategická opatření a investice ve prospěch našich zákazníků,“ zdůrazňuje Jan Ciliax. 

Výsledky společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. 

Hospodářské výsledky společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. byly v roce 2021/2022 významně ovlivněny pokračujícím oživením poptávky z předchozího hospodářského roku a přetrvávající vysokou cenou mědi na světových trzích. Došlo k dalšímu zvyšování cen obchodního zboží a také komponentů do výroby kabelové konfekce. Celkové tržby se zvýšily o 50 %, růst cen mědi tvořil jednu pětinu tohoto růstu. Prodej vlastních výrobků vrostl o zhruba 70 %, což bylo způsobeno zvýšením cen a rozšířením sortimentu ve výrobě kabelové konfekce. Prodej obchodního zboží narostl o zhruba 40 %, zejména díky výraznému zvýšení objemu výroby u tradičních zákazníků. 

V průběhu roku 2023 bude dokončena stavba nové výrobní budovy a zahájena výroba nových produktů opět z oblasti kompletního kabelového řešení – tentokrát ze „zelené“ oblasti elektromobility. „Stěhování do nových výrobních prostor ze stávajících (v Otrokovicích a Holešově) proběhne do léta 2023. Rozšíříme je na dvojnásobek a počet zaměstnanců do konce kalendářního roku 2023 zvýšíme cca na 450. Jsem velmi hrdý, že zrovna Česká republika a čeští zaměstnanci se budou podílet na výrobě nabíjecích kabelů pro elektroauta pro celý LAPP svět.“ hodnotí vývoj Ing. René Sedlák, jednatel společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. 

30 let působení LAPPu v Česku oslavíme na podzim v počtu kolem 450 zaměstnancům a já si dovolím jim i touto cestou poděkovat za jejich přístup, který se odráží nejen v obchodním úspěchu společnosti ale i v příjemné pracovní až rodinné atmosféře, na které si zde v LAPPu zakládáme.“

Lucie Dvořáková

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář