Continental představil výsledky nejnovějších testů UX. Zapojil psychology i virtuální realitu

Datum 28.04.2023

Foto: Continental

Digitalizace, networking, semiautonomní funkce řízení a hlavně rychle se transformující chování uživatelů představují výzvu pro většinu aktérů na poli současného automobilového průmyslu. V budoucnu nabídnou jejich vysoce automatizované vozy nejen více prostoru pro odpočinek a zábavu, ale budou fungovat jako partner, který interaguje s pasažéry prostřednictvím jazykových asistentů, 3D displejů a dalších inovativních funkcí.

  • Uživatelská zkušenost (UX) řidičů automobilů je pro společnost Continental vždy rozhodujícím faktorem při vývoji nových produktů.
  • Cílem je vyvíjet uživatelsky přívětivé technologie a současně tvořit emocionální přidanou hodnotu.
  • Inovativní 5K Natural 3D displej a zakřivený velkoformátový displej do kokpitů aut získaly významná ocenění a ukazují budoucnost UX.

Právě designovou produkcí 3D displejů se zabývá technologická společnost Continental, jež si svým inovativním provedením získala Německou cenu German Design Award. 

Klíčové ukazele vývoje 

 „Prvním krokem při vytváření našich produktů je pochopení uživatelů a celkového kontextu. Podstatné je, že potřeby a očekávání závisejí jak na současné situaci, tak na dlouhodobých faktorech. Jako technologická společnost musíme nejprve zjistit, co lidé opravdu potřebují, a to i když nejsou sami schopni své potřeby artikulovat. Proto kromě systematického zapojení uživatelů do vývoje našich technologií aplikujeme také přístupy týkající se rozvoje vidění v rámci rozhraní mezi člověkem a strojem (HMI),“ vysvětluje Guido Meier-Arendt, Human Machine Interface (HMI) Principal Expert společnosti Continental. Automobil se přirozeně stává součástí mobilní sítě, v rámci níž aktéři provozu bez problémů komunikují.

Pozitivní uživatelská zkušenost je v automobilovém průmyslu základem úspěchu, ačkoliv se jedná o velice obtížný úkol.

Při navrhování nových technologických řešení tamní vývojáři analyzují a zohledňují také současné uživatelské trendy, jako je populární spotřební elektronika či hraní her a široká škála kulturních, sociologických a demografických faktorů. Odborníci ve společnosti Continental si tak jsou schopni vytvořit poměrně jednoznačnou představu o tom, jaká řešení zajistí bezpečnější, pohodlnější a efektivnější provoz automobilů v budoucnu.

Foto: Continental

Za oponou Continentalu: práce s psychology a virtuální realitou 

Vývojáři společnosti Continental vkládají do svých inovativních technologií velkou důvěru, kterou by rádi přenesli i na uživatele svých systémů a výrobků. Při jejich nejnovějším testování ve spolupráci s psychology se jim podařilo získat realistickou zpětnou vazbu týkající se dopadu nových produktů díky tzv. tajemným vozům. Účastníkům výzkumu bylo sděleno, že řídí autonomní vozidlo. Po čas průběhu testů řidiči telefonovali, psali zprávy, konzumovali jídlo či se otáčeli na zadní sedadlo. Ve skutečnosti za plentou na sedadle spolujezdce seděl technik společnosti Continental ovládající vůz pomocí pravostranného řízení. 

Na základě takto získaných dat byl vytrénován algoritmus, který s použitím inteligentního pozorování a HMI systému generuje vhodné reakce na různé chování uživatele v kabině vozu. V praxi to tedy může vypadat tak, že když se řidiči otočí dozadu, sedadlo zavibruje a upozorní tak na displej s varováním, případně se spustí zvukové varování. 

Následně byli aktéři testu při hloubkových rozhovorech dotazováni na to, v jaké situaci a při jaké zpětné vazbě technologií se cítili nejbezpečněji a nejkomfortněji. Ochrana zranitelných účastníků provozu je neméně důležitým faktorem, se kterým vývojáři společnosti Continental pracují. Proto při dalším z testů zkoumali pomocí VR brýlí také interakce chodců a cyklistů s autonomně řízenými vozy a přepravními roboty. Výsledky rozsáhlého testování a psychologických výzkumů jsou zpracovány do konkrétních návrhů nových HMI řešení.

Displeje budoucnosti získaly mezinárodní ocenění

O tom, že Continental má nakročeno správným směrem, svědčí vedle zájmu uživatelů o jeho technologická řešení i mezinárodní ocenění za inovační řešení autodisplejů. Společnost získala například cenu CES Innovation Award za svůj displej vyrobený ve spojitosti s firmou trinamiX, který dokáže rozpoznat řidiče. Ten je vůbec prvním displejem navrženým pro interiér vozu, který nabízí bezkontaktní a bezpečné ověření uživatele a zvyšuje tak jeho komfort.

Řešení displejů společnosti Continental měla také úspěch na Německých cenách za design 2023. Technologická společnost, která má mimo jiné svůj největší závod pro elektroniku na světě v Brandýse nad Labem, získala Zlatou cenou v kategorii Součástky a vybavení pro automobilový průmysl za revoluční návrh kabiny. Ve stejné kategorii bylo také oceněno několik jejích designových řešení displejů, a to včetně 5K Natural 3D displeje s vysokým rozlišením nebo zakřiveného ultraširokého displeje. Tyto ceny společně se zpětnou vazbou získanou v průběhu mnoha hodin výzkumu a navrhování nabízejí pohled na to, jak bude v budoucnu vypadat uživatelská zkušenost v automobilovém průmyslu.

Petr Kubíček

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář