Moderní přípojnicové systémy: jak zefektivnit svou elektroinstalaci a ušetřit náklady

Datum 02.05.2023

Přehled portfolia Wöhner. Foto: GHV Trading

Použití správných přípojnicových systémů může být pro každého elektroinženýra klíčové při návrhu a stavbě rozváděčů. Tato drobná, avšak klíčová součást může mít zásadní vliv na kvalitu výsledného produktu – rozváděče jakožto celku. Proto je důležité se nejen spolehnout na kvalitní přípojnicové systémy, ale také si uvědomit výhody, které s sebou nesou. Distributorem špičkových přípojnicových systémů, německého výrobce Wöhner, je společnost GHV Trading. Udělejme si nyní přehled klíčových výhod použití těchto systémů a podívejme se společně, jak se díky použití přípojnicových systémů můžete dostat k dokonalým výsledkům.

Přípojnicové systémy jsou jedním z nejvíce používaných a uznávaných řešení pro elektroinstalace v mnoha průmyslových odvětvích. Tyto systémy umožňují snadnou a efektivní instalaci a údržbu elektroinstalace. Jednou z největších výhod přípojnicových systémů je, že umožňují rychlou a bezpečnou montáž. Díky použití předem připravených modulů a přípojnic je instalace mnohem jednodušší a rychlejší než u tradičních metod tzv. drátování. V praxi to znamená, že se snižuje náklad na montáž a zároveň se zvyšuje produktivita.

Další výhodou přípojnicových systémů je, že poskytují flexibilitu, a to jak při návrhu, tak úpravách elektroinstalace. Díky použití modulárních prvků je možné jednoduše přizpůsobit systém měnícím se požadavkům. To znamená, že při úpravách elektroinstalace není třeba celý systém demontovat a instalovat nový, ale stačí pouze vyměnit požadované moduly.

Přípojnicové systémy také umožňují snadnou údržbu elektroinstalace. Díky modulárnímu designu je možné snadno najít a odstranit poruchy v systému. To vede k rychlejšímu řešení problémů a zabraňuje zbytečným výpadkům a ztrátám výroby.

Přípojnicové systémy mají také výhody pro životní prostředí. Díky použití modulárních prvků a přípojnic se snižuje množství odpadu. Také se snižuje spotřeba energie a emise oxidu uhličitého díky efektivnějšímu využití elektrického proudu. V praxi se přípojnicové systémy používají v mnoha odvětvích, například ve strojírenství, dopravě, energetice, potravinářství, farmacii a mnoha dalších. Příkladem může být využití přípojnicových systémů v průmyslových rozváděčích, kde je potřeba rychlá a efektivní instalace a údržba.

Foto: GHV Trading

Jasné benefity použití přípojnicového systému zná firma RH elektro, se kterou na jejich projektech GHV Trading spolupracuje. Mimo oblíbené automatické přepínače sítí Socomec typu ATyS a měřicí transformátory proudu MBS typu ASK, používají i přípojnicové systémy Wöhner tak, jak je můžete vidět i na výše uvedené fotografii z montáže v rámci jedné nejmenované firmy na Karvinsku. Hlavní důraz byl kladen na bezpečnost a dlouhou spolehlivost systému, rychlost montáže a rychlost doručení materiálu.

Výrobce Wöhner mimo tyto důležité parametry bezpečnosti a spolehlivosti klade vysoký důraz i na moderní design systému. Při jejich použití pomáhají zvýšit skvělý dojem z rozváděčů i pro investory, které – s rukou na srdci – až tak nezajímá, jak rozváděč funguje, ale jak vypadá a zda je reprezentativní.

Jakub Gala

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář