Siemens a Microsoft nabízejí možnosti vyšší průmyslové produktivity pomocí generativní umělé inteligence

Datum 23.05.2023

Foto: Shutterstock

Společnosti Siemens a Microsoft využívají generativní umělou inteligenci (AI), aby průmyslovým podnikům pomohly podpořit inovace a zvýšit efektivitu v celém životním cyklu výrobku – od návrhu přes projektování a výrobu, až po provoz. Na posílení spolupráce napříč různými oblastmi proto integrují software Siemens Teamcenter® pro řízení životního cyklu výrobků (PLM) s platformou Microsoft Teams a jazykovými modely služby Azure OpenAI Service a dalšími AI funkcemi systému Azure.

Oba technologičtí lídři představují možnosti, jak lze pomocí generativní umělé inteligence zlepšit automatizaci a provoz továren prostřednictvím vývoje softwaru, hlášení problémů a vizuální kontroly kvality na bázi umělé inteligence.

„Začlenění umělé inteligence do technologických platforem zásadně změní způsob naší práce a fungování každého podniku,“ uvedl Scott Guthrie, výkonný viceprezident jednotky Cloud + AI společnosti Microsoft. „Společně s firmou Siemens přinášíme výhody umělé inteligence více průmyslovým organizacím a umožňujeme jim zjednodušit pracovní postupy, překonat sila a spolupracovat inkluzivněji s cílem urychlit inovace zaměřené na zákazníky.“

Propojení pracovníků v provozu s ostatními týmy podniku prostřednictvím aplikací pro spolupráci na bázi AI 

Díky nové aplikaci Teamcenter pro Microsoft Teams, která by měla být uvedena koncem roku 2023, mohou konstruktéři, pracovníci v první linii a další týmy rychleji reagovat na zpětnou vazbu a řešit problémy společně. Servisní technici nebo operátoři výroby tak mohou například pomocí mobilních přístrojů dokumentovat a hlásit problémy související s návrhem výrobku nebo kvalitou formou přirozené řeči. Se službou Azure OpenAI Service dokáže aplikace tato neformální řečová data analyzovat, automaticky vytvořit souhrnnou zprávu a nasměrovat ji v rámci aplikace Teamcenter na příslušného specialistu návrhu, konstrukce nebo výroby. Pracovníci mohou zaznamenávat své postřehy v preferovaném jazyce, který následně Microsoft Azure AI přeloží do oficiálního jazyka firmy. Microsoft Teams nabízí uživatelsky přívětivé funkce, jako jsou například push notifikace, které zjednodušují schvalování pracovních postupů, zkracují dobu potřebnou k vyžádání změn návrhu a urychlují inovační cykly. Aplikace Teamcenter pro Microsoft Teams může milionům pracovníků, kteří dnes nemají přístup k nástrojům PLM, umožnit snadněji ovlivňovat proces návrhu a výroby v rámci jejich stávajících pracovních postupů.  

Programové inženýrství podporované umělou inteligencí napomáhá provozu továren 

Siemens a Microsoft rovněž plánují vývojářům softwaru a projektantům automatizace nabídnout možnosti, jak urychlit generování kódu pro programovatelné automaty (PLC), tj. průmyslové počítače, které řídí většinu strojů v továrnách po celém světě. Jde o koncept, který ukazuje, jak mohou OpenAI ChatGPT a další služby Azure AI rozšířit řešení Siemens pro projektování průmyslové automatizace. Inženýrským týmům nabídnou možnosti, jak výrazně zkrátit čas a snížit pravděpodobnost chyb vygenerováním kódu PLC pomocí vstupů v přirozeném jazyce, což například týmům údržby umožní rychlejší identifikaci chyb a tvorbu postupných řešení.

„Výkonná a pokročilá umělá inteligence se stává jednou z nejdůležitějších technologií v oblasti digitální transformace,“ uvedl Cedrik Neike, člen představenstva koncernu Siemens AG a generální ředitel Digital Industries. „Siemens a Microsoft hodlají společně zavádět nástroje, jako je ChatGPT, abychom pracovníkům podniků všech velikostí umožnili nové formy spolupráce a inovací.“

Umělá inteligence vyhledá u výrobků vady a zabrání jejich vzniku

Včasné zjištění závad ve výrobě je zcela klíčové, aby se zamezilo nákladným a časově náročným změnám ve výrobě. Průmyslová umělá inteligence, jako je například počítačové vidění, umožňuje týmům řízení kvality škálovat kontrolu kvality, snadněji identifikovat odchylky, a ještě rychleji provádět úpravy v reálném čase. Microsoft Azure Machine Learning a Siemens Industrial Edge ukazují, jak lze analyzovat snímky pořízené kamerami a videozáznamy na základě strojového učení a využívat je k tvorbě, zavádění, řízení a monitorování modelů AI vidění v provozu.

Tato spolupráce je součástí dlouhodobého, více než 35letého strategického vztahu společností Siemens a Microsoft, v jehož rámci společně vytvářejí inovace pro tisíce zákazníků. Mezi další oblasti spolupráce patří například Senseye na platformě Azure, což umožňuje prediktivní údržbu v podnikovém měřítku, nebo podpora zákazníků, kteří hodlají své podnikové aplikace umístit do cloudu Microsoft Cloud, aby mohli na platformě Azure provozovat řešení z otevřené digitální podnikové platformy Siemens Xcelerator včetně Teamcenter. Siemens a Microsoft rovněž spolupracují v rámci bezpečnostní strategie nulové důvěry (Zero Trust).

Lenka Hlavatá

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář