Monitorování vodojemů v podhůří Šumavy

Datum 25.05.2023

Foto: Siemens

Dlouhá Ves a Rabí, obce o stovkách obyvatel v okolí Sušice, instalovaly ve svých vodojemech vzdálené terminálové jednotky Siemens RTU 3030C a RTU3000C. Jednotky monitorují stav vody v obecních vodojemech a zástupce obce automaticky informují o změnových stavech. 

„Kvalitní voda, její spolehlivá distribuce a dostupná cena jsou zásadní pro kvalitu života ve městech i obcích,“ říká Vladimír Ševčík, produktový specialista řešení oblasti digitální konektivity v průmyslu z českého Siemensu. 

Obce Dlouhá Ves i Rabí se nacházejí v podhůří Šumavy a v létě se stávají oblíbeným cílem turistů. Zatímco mimo sezónu mají tyto obce pár set obyvatel, v létě počet lidí může přesáhnout tisícovku. Voda je v obcích rozvedena cca 7 km dlouhým vodovodním řadem a zásobování probíhá z vodojemů. 

„Dostupnost vody v průběhu celého roku je pro obyvatele zásadní. Aktuálně jednotku RTU 3030C využíváme na měření hladiny a přítoků na vodojemu, v budoucnu bychom rádi sledovali i další místa v síti,“ uvedl starosta Dlouhé Vsi u Sušice Dušan Rovňan.

Monitoring jednotlivých vrtů, které jsou od vodojemu v Dlouhé Vsi vzdáleny cca 300 metrů, je stažen do RTU3030C. Do něj jsou také staženy další signály a také hladinoměr a průtokoměr SITRANS F MAG 5000, který udává jak vlastní hladinu, tak také průtok, který je dále zpracováván formou pulsů načítaných dataloggerem RTU3030C. V Dlouhé Vsi plánují také RTU3000C zavést i do nově vznikajícího SCADA počítače v nedávno dobudované čističce odpadních vod.

Na vzdálené terminálové jednotky Siemens RTU 3000C se spoléhají i v nedalekém Rabí, obci velmi známé mezi vodáky, kde se nachází i zřícenina stejnojmenného hradu. 

„Je to vlastně až neuvěřitelně jednoduché řešení. Zařízení denně posílá SMS o průtoku, to mi dává spolehlivou informaci o tom, zda je vše z hlediska spotřeby v pořádku,“ vysvětluje starosta Rabí Miroslav Kraucher. „Zajištění vodních zdrojů a informace o stavu je pro nás důležitá. Náš vodojem je navíc svým vzhledem atraktivní. Tak se nám dříve stávalo, že se někdo pokoušel i třeba jen zkusmo otevřít dveře a vstoupit. Mimochodem i při takové události se nyní RTU3000C spolehlivě ozve a dá nám vědět o narušení objektu,“ dodává Kraucher.

Velkou výhodou vzdálených terminálových jednotek Siemens RTU 3030C a RTU3000C je nezávislost na externích poskytovatelích hostovacích služeb, jak z pohledu know-how, tak zejména poplatků za uchování dat. RTU jednotky dokážou dočasně fungovat i při přerušení dodávky elektrického proudu a data nouzově na SD kartě uchovat.

V budoucnu provozovatelé vodohospodářských objektů navíc ocení již od základu zabudovanou možnost vzdálené správy pomocí centrálního VPN serveru, což dále zjednoduší jejich správu.  Vzdálené terminálové jednotky Siemens lze navíc snadno upgradovat. 

„Firmware RTU modulů Siemens RTU 3030C a RTU300C lze aktualizovat, a to bezplatně. Tím lze beze sporu lépe dosáhnout vyšší míry zabezpečení, které bude pro tyto instalace vyšší a vyšší prioritou,“ uzavírá Vladimír Ševčík.

Mariana Kellerová

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář