AGC v Dubí investuje stovky milionů do ekologického tavení skla

Datum 02.06.2023

Foto: AGC

Společnost AGC Flat Glass Czech investuje ve svém závodě Barevka v Dubí u Teplic stovky milionů korun do nového unikátního způsobu tavení skla. Nová technologie výrazně sníží přímé emise, a tedy i uhlíkovou stopu závodu při výrobě ornamentního skla. Kombinuje totiž tavení pomocí elektrického agregátu a kyslíkové spalování zemního plynu. Barevka je jediným závodem skupiny AGC, která dekorativní sklo pro interiéry, vyrábí. Nové zařízení by mělo být spuštěno v průběhu příštího roku.

Jiří Pilný, ředitel závodu Barevka: „Investice představuje hybridní technologii, kdy bude agregát využívat vysoký podíl elektrického tavení spolu s tavením pomocí kyslíkového spalování zemního plynu. Dosáhneme tak výrazného snížení přímých emisí CO2 na méně než polovinu.“

Systém využívající při tavení skla elektrický příhřev již společnost AGC vyzkoušela, ale dosud šlo spíše o malý podíl celkové energie spotřebované při tavení.„U nás v Dubí půjde poprvé o sytém, kde může teoreticky podíl elektrické části tavicího procesu představovat i více než 50 procent celkového výkonu,“ poznamenává Jiří Pilný. Pro AGC znamená systém příležitost vyzkoušet nové postupy a technologie v menším rozsahu, než by se případně přenesly na výkonnější tavicí agregáty například při výrobě plaveného skla float.

Investice v řádech stamilionů korun je násobkem hodnoty stávající konvenční technologie, která funguje na Barevce nyní a která využívá výhradně zemní plyn. Při výrazně nižších emisích přitom zůstane výkon celé linky na výrobu dekorativního skla na stejné úrovni. „Vyšší nároky přinese nová technologie také pro zaměstnance. Vzhledem ke složitosti nové technologie předpokládáme potřebu nových technických pracovníků. Linka na Barevce bude také spolupracovat s dalšími experty AGC z celého světa. Půjde o značné zvýšení kvalifikace našich lidí,“ doplnil Jiří Pilný.

Závod Barevka je od roku 1992 součástí skupiny AGC. Vyrábí dekorativní skla využívaná v interiérech. Známý je závod například výrobou drátoskla. Společnost AGC v Dubí významně investovala v letech 2005 až 2008 do instalace výroby matovaného skla Matelux. Typickým zákazníkem závodu jsou výrobci dveří, nábytku, skleněných příček a sprchových koutů.

AGC Flat Glass Czech včetně závodu Barevka je součástí skupiny AGC, která je největší sklářskou skupinou světa a sídlí v Japonsku. Firma v České republice vlastní pět výrobních závodů s denní výrobní kapacitou téměř 2000 tun základního skla.

Martin Jonáš

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář