FVE a tepelka: Jak snížit ROI z let na měsíce?

Datum 07.06.2023

Foto: Loxone

Nákup FVE a tepelného čerpadla slibuje úspory a soběstačnější provoz budov. Inteligentní řízení energií je stále často opomíjeno a vnímáno jako něco zbytného. Skutečnost je taková, že ho k FVE či TČ pořídíte za zlomek jejich ceny (cca 20 000 korun), přičemž násobně zrychlíte návratnost (ROI) a zefektivníte fungování TČ i FVE. Jak? To na příkladu vlastního domu popisuje Pavel Lískovec, manažer českobudějovické pobočky Loxone.

Nejlepší faktor COP

Pokud kupujete TČ, pravděpodobně se ohlížíte na to, které slibuje dobrý faktor COP. Ten udává poměr vyprodukovaného tepla a spotřebované energie, čímž určuje účinnost TČ. „Problém je, že TČ samo o sobě nezná predikci a reálnou spotřebu. TČ je obvykle nastaveno napevno na „očekávaný průměr“ a nedosahuje zdaleka svého plného potenciálu. Leda by uživatel v průběhu roku nastavení měnil dle aktuální potřeby,“ uvádí Lískovec.

Inteligentní řízení zajistí průběžnou optimalizaci vašeho TČ pro nejlepší faktor COP. V takovém případě nemá TČ klasicky pevně určenou hodnotu výstupní vody, ale pravidelně ji vyhodnocuje a automaticky mění podle aktuálních klimatických podmínek. A faktor COP je na maximu!

Zároveň systém reaguje na aktuální výrobu a předpověď: Může počkat na vhodnější dobu natápění (například počká do 9:30, kdy si bude moci vzít energii z FVE, namísto aby bral energii ze sítě již v 7:00) a v případě přebytku předtopí systém do zásoby.

FVE: Jak ji řídit, aby se opravdu vyplatila?

Pořízení FVE nahrává možnost zajímavé dotace. Fotovoltaika se v konečném důsledku vyplatí prakticky vždy. Efekt ale nemusí být takový, jaký jsme očekávali. Pavel Lískovec vyzkoušel a popsal tři fáze. V první zaznamenal spotřebu, ještě než uvedl FVE do provozu.

FVE s regulátorem

Ve druhé fázi využil k řízení FVE regulátor. Jde o řešení, kdy dochází k automatickému spínání některých zařízení v budově, která spotřebovávají elektřinu vyrobenou FVE. Tady už se dostáváme k poměrně vyšším úsporám a vyšší soběstačnosti.

„Přesto jsem narazil na řadu omezení, která brání maximální efektivitě. Stále chybí regulace výkonu. Pouhé spínání zařízení může spotřebu ze sítě paradoxně zvýšit – například se spustí TČ, ale FVE nevyrobí a nedodá dostatek energie, tudíž se musí brát ze sítě. Případně z baterie, která však přijde o zásobu energie na noc a v konečném důsledku je opět potřeba energie ze sítě. Navíc se v takovém provozu snižuje její životnost,“ vysvětluje vedoucí českobudějovického Loxone. Řízení s regulátorem navíc funguje pouze pro FVE, čímž nemá přidanou hodnotu co do komplexní inteligentní budovy.

Porovnání různích fází energetického managementu v aplikaci. Foto: Loxone

FVE s inteligentním energetickým managementem

Zatímco v předchozí fázi se pouze spínala a vypínala zařízení, tento level zařízením říká, jak přesně mají fungovat. „Inteligentní řízení zajišťuje jediná řídicí jednotka pro všechny technologie včetně FVE a TČ. V našem případě Miniserver – řídicí jednotka systému Loxone,“ popisuje Lískovec. 

Takto se systém chová v případě přebytků, aby energii co nejefektivněji spotřeboval:

  • Modbus při přebytku diktuje TČ, na jakou teplotu má připravit výstupní vodu v tanku (na maximální) – energie se akumuluje předem a není za ní potřeba v noci platit.
  • Je řízen výkon elektrokotle (např. protokolem EEBUS), aby se šetřily starty TČ.
  • Patrona ohřívá tank TUV na maximální teplotu – její výkon je plynule řízen na základě aktuální výroby FVE.
  • Podlahy se temperují na příjemnou teplotu ve správných místnostech, i když není požadavek vytápět (jinak řečeno se místnosti předtopí, když je to pro dům výhodné).
  • Díky vhodnému rozhraní (např. Home Connect) se spouštějí spotřebiče v nejvhodnější chvíli (pračka začne prát, myčka umývat).
  • Spustí se dobíjení elektromobilu a reguluje se nabíjecí výkon do vozu podle aktuální výroby, což šetří baterii i energii a využívá potenciál na maximum.
  • Díky chytrým zásuvkám se spustí dobíjení elektrokol.
  • Voda se v oběhových trasách protáčí delším cyklem, což způsobí, že večer chladne soustava pomaleji.
  • Před západem slunce se zapne natápění žebříků v koupelnách.
  • …a spousta dalších funkcí, které šetří baterii, která pak perfektně pokryje noční spotřebu.

Tento systém dokáže zvažovat nastavené priority i predikci solárních zisků a tím pádem lépe automatizovat. Všechny technologie v budově spolupracují, aby dosáhly maximální efektivity. Vysoká flexibilita systému umožňuje nastavování rozmanitějších scénářů energetického managementu, využití dynamického tarifu cen elektřiny (spotový trh) a v neposlední řadě vzdálenou kontrolu a monitoring energií v budově, a to v jedné aplikaci.

Monitoring a management energie v aplikaci. Foto: Loxone

Závěr: Návratnost v měsících místo roků

Měření ve vzorovém domě předčilo očekávání. „11 dní FVE řídila logika s regulátorem a průměrný denní nákup energie ze sítě činil 26 kWh. Jakmile jsem udělal jednoduchý zásah a FVE se napojila na inteligentní energetický management s Loxone, bylo potřeba ze sítě nakoupit průměrně jen 3,5 kWh za den, což znamená téměř 100% soběstačnost,“ odhaluje výsledky Pavel Lískovec (viz graf).

Schéma energetického managementu. Foto: Loxone

Proti původnímu řešení nyní dům ušetří za 10 dní zhruba 1 000 korun. Řízení energií Miniserverem si vyžádalo investici zhruba 20 000 korun. Návratnost (ROI) investice chytrého řízení FVE je tak počítána zhruba na pouhých 7 měsíců!

Získejte nejvýkonnější energetický management, který se snadno plánuje, instaluje a udržuje. Chcete nejlepší řízení FVE pro sebe? Nebo sami FVE instalujete a rádi byste své portfolio doplnili o nejvýkonnější energetický management?

Získejte více informací na webu loxone.com.

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář