ČVUT navrhlo řešení pro energetické zásobování naší ambasády v Bejrútu

Datum 08.07.2023

Vizualizace: ČVUT

Česká ambasáda v libanonském hlavním městě Bejrútu se kvůli nestabilním dodávkám z místní distribuční sítě musí denně potýkat s problémy při zásobování elektrickou energií. Odborníci z ČVUT UCEEB proto pro areál diplomatického zastoupení navrhli vhodné řešení s využitím bateriového fotovoltaického systému.

Ambasáda je sice napojena na bejrútskou distribuční síť, avšak dodávka energie je silně nestabilní. Obvykle je síť v provozu pouze několik hodin denně, zbytek dne areál napájí naftový generátor. Tímto způsobem nebo solárním systémem je napájení řešeno pro velkou část budov v zemi, časté jsou také mikrosítě propojených budov s vlastním zásobováním. 

Pro českou ambasádu není tato situace dlouhodobě udržitelná z důvodu vysokých nákladů na pohonné hmoty a nutný servis. V rámci projektu s názvem Centrum pokročilé fotovoltaiky (CAP) jsme přijali pozvání k návštěvě ambasády, abychom zmapovali potenciál využití fotovoltaiky v areálu a změřili průběhové profily spotřeb. Následně jsme navrhli vhodné řešení s užitím bateriového fotovoltaického systému, který kromě úspory paliva a servisních zásahů do generátoru také výrazně sníží hluk a emise vznikající při jeho provozu. Fotovoltaický systém o výkonu 23 kWp ročně vyrobí přes 33 MWh energie, která se místně bezezbytku využije.

Tým autorů ČVUT

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář