Klimatická neutralita jako nutnost: EP Rožnov na ní pracuje společně s onsemi a ČEZ ESCO

Datum 08.11.2023

Foto: Onsemi

Společnost EP Rožnov, lídr v návrhu a realizaci čistých prostor, chce být nejpozději do roku 2030 klimaticky neutrální. Zásadní snížení emisí CO2 pomůže EP Rožnov získat nové zákazníky a udržet si stávající velké odběratele, mimo jiné významné mezinárodní firmy, pro které je zodpovědný přístup k podnikání a ochraně klimatu stále větší prioritou a zásadně ovlivňuje strukturu jejich dodavatelského řetězce. Klimatická neutralita všech dodavatelů je například zásadní pro největšího výrobce čipů v Česku, dceru nadnárodního giganta onsemi. 

Dekarbonizační strategii, kterou pro EP Rožnov vypracovala společnost ČEZ ESCO, vyčíslila klimatickou stopu a navrhla vhodná řešení k její eliminaci. Mimo jiné jde například o dodávky čistě bezemisní elektřiny, instalaci vlastní fotovoltaické elektrárny, výměnu dosavadních spalovacích aut za elektromobily nebo přechod na ekologické vytápění. V areálu firmy také vznikne unikátní inovační energetické centrum, kde se budou další klimaticky neutrální řešení testovat.

Snižování klimatické stopy není rétorickým cvičením, ale stává se i pro české podniky důležitou realitou. Řada velkých mezinárodních společností vyhlásila své cíle klimatické neutrality, těm se budou muset přizpůsobit i jejich dodavatelé. Naše dceřiná společnost EP Rožnov je lídrem v oboru čistých prostor v elektrotechnice, automotive, farmacii, zdravotnictví a dalších odvětvích. Poptávka jejich zákazníků po bezemisních produktech je velmi silná, a proto jsme pro naši dceru vypracovali komplexní dekarbonizační plán, který povede ke snížení emisí skleníkových plynů na nulu,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

„onsemi je významným globálním dodavatelem čipů. Naše výrobky dodáváme do celého světa a vycházíme vstříc požadavkům zákazníků, kteří chtějí produkty s co nejnižší klimatickou stopou. Máme tak detailní strategii na její snižování, kterou striktně uplatňujeme nejen u sebe, ale také u našich dodavatelů. Předpokladem další spolupráce s obchodními partnery tak je jasný plán dekarbonizace do roku 2030 a dále. Jsme rádi, že EP Rožnov tyto naše požadavky chápe a vychází jim vstříc. Spolupráce s partnery, kteří rozumí naši strategii, je předpokladem našich dalších investic a rozšíření výroby v Česku,“ vysvětluje finanční ředitel onsemi v Česku Josef Švejda

V roce 2030 tak bude EP Rožnov plnit takzvané ukazatele emisní neutrality Scope 1 a Scope 2, v roce 2040 pak bude společnost chtít, aby byly klimaticky neutrální i jejich dodavatelé a v rámci její činnosti nebyly produkovány ani žádné další nepřímé emise (Scope 3). 

„Dekarbonizační strategie EP Rožnov byla původně vytvořena v reakci na závazek, který společnost dala jednomu z našich nejvýznamnějších zákazníků.Podobné požadavky ale slyšíme i od našich dalších klientů a proto je naším cílem dosáhnout v roce 2030 klimatické neutrality v přímých i nepřímých emisích CO2. Se zaváděním doporučení, která vzešla z dekarbonizační strategie, začínáme již v letošním roce,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva EP Rožnov Pavel Scholz.

Prvním krokem pro dosažení klimatické neutrality EP Rožnov bylo vyčíslení klimatické stopy společnosti. Téměř polovina produkovaných emisí pochází ze spalování pohonných hmot, velkou část tvoří emise ze spalování zemního plynu v kotelně a z využití elektřiny z veřejné sítě, zbytek emisí vzniká při běžných únicích chladiv v klimatických jednotkách. Výpočet klimatické stopy a nastavení dekarbonizační strategie bylo realizováno v souladu s mezinárodně uznávanými standardy – GHG Protocol a ISO 14 064-2. Správnost využité metodologie byla verifikována nezávislou certifikační agenturou BUREAU VERITAS SERVICES CZ, jejichž potvrzení získalo ČEZ ESCO jako první na českém trhu.

Mezi opatření, kterými lze v EP Rožnov dosáhnout nejvyšších úspor emisí CO2, patří instalace fotovoltaické elektrárny. Jako součást řešení bude pilotně instalována také baterie z recyklovaných akumulátorů elektromobilů vyvinutá ve spolupráci se Škoda Auto. Tato a další ekologická opatření umožní razantní snížení klimatické stopy do dvou let,“ říká ředitelka útvaru inovace a dekarbonizace ČEZ ESCO Lenka Vaněk.

Pro pokrytí celkové energetické spotřeby bude vlastní výroba z FVE doplněna odběrem bezemisní elektřiny se zárukami původu ze sítě.

Vhodným rozšířením fotovoltaiky se může v budoucnu stát výstavba tzv. carportu, tedy zastřešení parkoviště, které pokrývají solární panely. Instalace carportů usnadní plánovaný rozvoj elektromobility v EP Rožnov, umožní totiž například částečné napájení dobíjecích stanic na ploše parkoviště. 

Mezi další významné kroky při snižování emisí CO2 bude patřit obměna vozového parku za elektromobily, výměna osvětlení i úprava systému vytápění. Do budoucna by mohla EP Rožnov využívat jako zdroj vytápění tepelná čerpadla. V areálu firmy EP Rožnov navíc vznikne inovativní energetické centrum, kde bude poprvé v Česku mimo jiné vyzkoušen systém vehicle-to-grid, tedy využití elektromobilů jako baterie pro stabilizaci distribuční sítě. Spolupracují na něm společnosti ČEZ a Škoda Auto. Obě firmy předpokládají další koordinaci při testování technologií pro pokročilé systémy řízení dobíjení elektroaut a rozpracování možných modelů jejich zapojení v energetice.

Skupina ČEZ v rámci svého cíle naplnit závazky Pařížské dohody oznámila strategii Čistá Energie Zítřka. Mezi ambiciózní cíle strategie patří plán vybudovat do roku 2030 dalších 6000 MW obnovitelných zdrojů, skončit s využíváním uhlí v teplárenství a výrobu elektřiny z uhlí omezit na minimum. Do roku 2040 chce být ČEZ klimaticky neutrální. ČEZ ESCO si dále klade za cíl dekarbonizaci českého průmyslu, obcí a veřejné správy. Mimo jiné dodávkami zelené elektřiny a instalacemi fotovoltaických elektráren přímo pro zákazníky. Mezi poslední významné zakázky v sektoru fotovoltaik patří například stavba elektrárny na střeše obchodního centra Černý Most nebo na střeše centrály Komerční banky. ČEZ ESCO je také významným dodavatelem energetických úspor se zárukou (EPC). Projekty energetických úspor loni ušetřily městům, obcím a veřejné správě přes 300 milionů korun.

Vladislav Sobol

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář