Přípojnicový systém Wöhner 60Classic – bojujete s místem? Wöhner je odpověď

Datum 14.05.2024

Foto: Wöhner

Německý výrobce Wöhner, přes své zastoupení pro český a slovenský trh, firmu GHV Trading, nabízí vysokou kvalitu svých elektroinstalačních systémů s důrazem na snadnou montáž, demontáž a výměnu díky jednoduchému upevňovacímu systému za dodržení vysokých bezpečnostních požadavků. Systém 60Classic s roztečí přípojnic 60 mm je prakticky standardem v distribuci nízkého napětí, nabízí úsporu místa a vysokou proudovou zatížitelnost, a to pro aplikace až do 2500 A. Systém navíc splňuje ipožadavky pro použití v USA a Kanadě a je doplněn širokou škálou komponent. Rozsáhlá dokumentace a softwarový konfigurátor podporují uživatele při specifikaci a plánování rozváděčů.

Není těžké se vžít do situace, kdy projektant či konstruktér pracuje na projektu nového průmyslového zařízení, které vyžaduje složitý rozváděč pro řízení a distribuci elektrické energie. Jedním z hlavních požadavků projektu je minimalizace velikosti rozváděče, aby se ušetřilo cenné místo v průmyslové hale a zároveň zůstala v rozváděči případná rezerva. Zároveň je nezbytné, aby rozváděč byl schopen bezpečně řídit a distribuovat vysoké proudy, které tato zařízení vyžadují při zachování vysoké zkratové odolnosti.
Před podobnou výzvou stála i jedna firma na ostravsku, jejichž rozváděč je vidět na přiložené fotografii. V jejich případě bylo možné použít běžné široké pojistková odpínače, v ten moment by pak bylo zapotřebí namísto jedné řady přípojnic rozváděč rozčlenit do více řad, což nebylo žádoucí, vzhledem k umístění kompenzačních kondenzátorů vespod rozváděče. Proto bylo optimálním řešením použít lištové odpínače NH pojistek, které si hravě poradí s jištěním proudů až do 160 A, a při své konstrukční šířce pouhých 50 mm se tak celé jištění vlezlo pouze na jednu řadu systému přípojnic.

Při konstrukci rozvodu nízkého napětí je systém přípojnic s roztečí 60 mm, tedy systém 60Classic, jednou z největších posil z hlediska jednoduchosti od samotné projekce, po výslednou konstrukci rozváděče. Jeho modulární design umožní vytvořit takový rozváděč, který efektivně využívá dostupný prostor. Díky široké škále a kompatibilitě dostupných komponent je pak snadné navrhnout rozváděč přesně podle potřeb daného zařízení. Díky tomu můžete dosáhnout nejen efektivního využití místa, ale také zajištění bezpečnosti a spolehlivosti elektrického systému.

Správný a efektivní návrh systému distribuce elektrické energie je poměrně komplexní téma, o kterém se dají vést obšírné debaty. Pokud podobné systémy řešíte i Vy, pojďme se spojit ať už elektronicky, či po telefonu, potkejme se osobně a proberme problematiku přípojnicových systémů mezi 4 a více očima.

Další informace k systému 60Classic a dalším variantám naleznete zde.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář