První superjachta na vodíkový pohon vyplula z doků

Datum 19.05.2024

Foto: Feadship

Nedávno jsme psali o výletních lodích spotřebovávající na svých cestách stovky tun nafty a mazutu znečišťující naše ovzduší. Nizozemská společnost Feadship se při možnosti pohonu velkých lodi zaměřila místo takovéhoto – zatím běžně používaného paliva – raději na vodík. Vodíkové palivové články, což je způsob výroby elektřiny bez spalování, mají totiž jako jediný výfukový plyn čistou vodu a splňuje tak závazek společnosti vyvíjet do roku 2030 jachty s nulovou spotřebou.

Přestože už existují automobily poháněné vodíkovými palivovými články a palivové články se již více než šest desetiletí používají jako primární zdroj elektrické energie třeba i při kosmických letech, v námořním sektoru taková proměna v pohonu není. Společnosti Feadship, Edmiston a Lloyd’s Register vyhledaly odborné partnery z příbuzných průmyslových odvětví a současně vyvinuly vhodně dimenzovaná zařízení, protokoly a bezpečnostní předpisy.

Výsledkem je více než sto metrů veliká luxusní jachta plující pomocí bezemisní energie z ekologického vodíku. Jednou z největších překážek bylo od počátku vyvinout rozumný způsob skladování stlačeného kapalného vodíku v podpalubí při teplotě -253 °C na palubě luxusní jachty, píše se v tiskové zprávě společnosti Feadship.

Zatímco metr krychlový nafty váží zhruba 800 kg, tentýž metr krychlový vodíku váží pouze 70 kg, bohužel – ve prospěch nafty – má vodík při této hmotnosti i tuto násobně menší energetickou hustotu. Problém navíc je ve skladování vodíku, vyžaduje totiž dvoustěnnou kryogenní skladovací nádrž – velký velmi dobře izolovaný chladicí box ve vyhrazené místnosti. Dohromady zabere skladování vodíku osmkrát až desetkrát více místa než jeho energetický ekvivalent v naftě.

Obrovská kryogenní palivová nádrž, která na této lodi pojme asi 4 tuny vodíku, dále šestnáct kompaktních palivových článků, jejich rozvaděč připojený ke stejnosměrné elektrické síti a ventilační komíny pro unikající vodní páru přidaly k původní délce jachty čtyři metry. Důležité je, že palivové články vyvinuté pro Projekt 821, jak tuto loď konstruktéři nazvali, mohou používat také snáze skladovatelný metanol.

Při delších cestách nebo v případech, kdy není k dispozici čistý vodík, pochází elektřina pohánějící motory ABB o výkonu 3 200 kW z generátorů MTU spalujících HVO, biopalivo druhé generace, které snižuje škodlivé emise o 90 %.

Projekt 821 je také vybaven dosud nejúčinnějším vyvinutým systémem rekuperace odpadního tepla, systémem vytápění všeho od bazénu, vířivky a parní lázně až po teplotu okolního vzduchu a ručníků a podlah v koupelnách pro hosty.

René Pajurek
Zdroj: Tisková zpráva společnosti Feadship
Zdroj fotografie: https://dbj7896sklvdk.cloudfront.net/craft/media/images/821-copyright-Feadship-070.jpg

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář