URBIS The Smart Cities Meetup se zaměří na energetiku, chytrou mobilitu i efektivní veřejnou správu

Datum 28.05.2024

Foto: Veletrhy Brno, a.s.

Nově pojatý veletrh URBIS otevře brány brněnského výstaviště zástupcům municipalit, krajů, start-upů, inovativních firem, inovačních center, univerzit, oborových sdružení, neziskových organizací i široké veřejnosti od 4. do 6. června 2024. Cílem akce je vytvořit platformu, která pomůže samosprávám i firmám se zaváděním inovací, vzájemným předáváním know-how a propojením s aktéry v inovačním ekosystému.

Téma Smart Cities se stává stále důležitější součástí rozvoje českých měst, obcí a regionů. Přibývající výzvy, kterým dnes samosprávy čelí, si žádají hledání inovativních řešení a postupů, které jsou klíčem k zajištění udržitelného rozvoje, prosperity i kvality každodenních životů. K úspěšnému rozvoji Smart Cities a implementaci inovací do praxe dochází pouze při silné vzájemné spolupráci aktérů napříč sektory i úrovněmi. Právě proto se URBIS The Smart Cities Meetup v letošním roce připravuje ve spolupráci se čtyřmi ministerstvy a asi desítkou dalších institucí. Všechny důležité aktivity a informace tak budou koncentrovány v jeden čas na jedno místo. 

Vystavovatelé představí celou řadu novinek a funkčních řešení

V pavilonu A1 bude na veletrhu URBIS představovat svá řešení přes 60 vystavovatelů z oblasti energetiky, dopravy a dalších služeb a výrobků pro obce, města i komerční subjekty. Mezi vystavovateli se mimo jiné objeví start-upy nabízející uplatnění umělé inteligence při správě obcí, pokrokové monitorování spotřeby energie, různá řešení pro sdílenou dopravu nebo digitalizaci veřejné správy. Seznam vystavovatelů je k dispozici na webu akce URBIS.

Program konference je plný důležitých informací

URBIS The Smart Cities Meetup se skládá kromě výstavní části také z konferenční. Program se věnuje třem oblastem – energetice, dopravě a efektivitě veřejné správy. Hlavní část se uskuteční v Rotundě pavilonu A, pro další odborný program jsou vyhrazena dvě auditoria v pavilonu A1, kde jsou umístěni také vystavovatelé.

Úterní program za účastí tří ministrů

První den veletrhu URBIS se uskuteční slavnostní zahájení, po němž budou následovat keynote vystoupení ke všem třem uvedeným tématům. Dopoledních diskuzí se zúčastní mimo jiné ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, ministr životního prostředí Petr Hladík a ministr dopravy Martin Kupka. Odpoledne bude věnováno proměnám energetiky na úrovni čtvrti a města a inovativním konceptům dopravy, které nevyžadují vlastnictví osobních aut. Úterní program v Rotundě uzavře blok věnovaný inovačnímu managementu. 

Středa – den energetiky

Středeční program v Rotundě bude zahájen blokem o regionální a evropské spolupráci. V 11 hodin začne program věnovaný energetice, ve kterém partneři z několika evropských států seznámí účastníky s platformou NetZeroCities, konceptem New European Bauhaus a dalšími iniciativami v rámci EU mise klimaticky neutrálních a chytrých měst. Od 14 hodin se budou řečníci věnovat komunitní a komunální energetice a od 15:45 energetickému managementu v municipalitách. Obsahem odborného programu v pavilonu A1 bude mix témat souvisejících samozřejmě s energetikou, dále logistikou nebo městským plánováním.

Čtvrtek – den dopravy

Ráno bude program zahájen blokem Krotíme pokročilé dopravní technologie, jehož účastníci se budou věnovat přínosům inteligentních dopravních technologií pro obce a města, praktickým zkušenostem měst s dopravou a autonomní mobilitě. Od 11 hodin se budou řešit proměny center měst a způsobu dopravy v nich. Od 13 hodin bude v rámci širšího programu představen projekt Living Lab vznikající na brněnském výstavišti.  Z odborného programu lze vyzdvihnout česko-rakouskou výměnu zkušeností v oblasti chytré městské mobility a navazující představení start-upů z této oblasti.

Do programu se aktivně zapojují zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra a Ministerstva dopravy, zástupci kraje, samospráv i měst, univerzity, instituce, podnikatelé a odborníci z ČR i zahraničí. Program v pavilonu A1 se věnuje také pomoci Ukrajině. Kompletní aktualizovaný program je k dispozici na webu akce URBIS.

Výstaviště je otevřeno v úterý a ve středu od 9 do 18 hodin, ve čtvrtek do 17 hodin. Zástupci municipalit, městských firem, subjektů spolupracujících s municipalitami a akademického sektoru mají v rámci inkluzivního pojetí transformačního ročníku URBIS na základě registrace vstup zdarma. 

Více informací: www.urbismeetup.cz 

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář