Zajímavá appka ukáže aktuální toky energií a energetický mix v jednotlivých oblastech

Datum 01.06.2024

Foto: Electricity Maps

Díky aplikaci zdarma pro chytré telefony můžete vidět jak aktuální toky energií mezi jednotlivými státy, tak přímo energetický mix jednotlivých zemí či regionů včetně uhlíkové náročnosti výroby elektřiny. Čím světlejší barva, tím uhlíkově méně náročnější výroba elektřiny v dané zemi je. Česká republika sice příliš bezemisní výrobou elektřiny rozhodně není, ale “nejšpinavější” výrobu z celé Evropy nemá. Tím je Polsko a hned za ním Kosovo. To vše se dá zjistit v aplikaci Electricity Maps.

Firmě se sídlem v dánském Kodani se minulý měsíc podařilo získat pět milionů euro na další rozvoj této aplikace. Podle tvůrců Electricity Maps vznikla tato aplikace s cílem umožnit dekarbonizaci elektrické energie na základě dat.

Podle zakladatele Electricity Maps Oliviera Corradiho je díky energii z obnovitelných zdrojů a jejich vyrovnáváním s rostoucími potřebami elektřiny zapotřebí datová infrastruktura, která miliardám systémů připojených k síti sdělí, kdy a kde mají elektřinu spotřebovávat. A tak vznikla základní myšlenka pro tuto aplikaci.

Pro nekomerční používání je tato aplikace zdarma. Platí se až za speciální služby navíc v balíčku Standard Enterprise User. Tam je možné získat navíc i 24hodinové předpovědi poptávky po elektřině nebo přístup k historickým datům až osm let zpět.

Electricity Maps umožňují podnikům v reálném čase sladit rostoucí poptávku po elektřině s rostoucími nepravidelnými dodávkami energie způsobených zejména těmito čistě ekologickými zdroji výroby energie.

Platforma společnosti poskytuje přístup k údajům o emisích uhlíku a zdrojích elektřiny a pokrývá více než 230 regionů po celém světě, včetně USA (tam můžete dokonce vidět i výrobce elektřiny v daném regionu), Evropy, Austrálie a velké části Jižní Ameriky a Asie. Prostřednictvím komerčního rozhraní API Electricity Maps jsou k dispozici historická data v reálném čase i data s předpovědí.

Mezi rostoucí zákaznickou základnu Electricity Maps patří podle jejich tiskové zprávy významné technologické společnosti jako Samsung využívající platformu Electricity Maps ve své aplikaci SmartThings, která uživatelům ukazuje spotřebu elektřiny a uhlíkovou stopu nebo Google, využívající předpovědi Electricity Maps k provádění výpočtů náročných na spotřebu energie v době, kdy je obnovitelných zdrojů energie dostatek.

René Pajurek
zdroj: Electricity Maps

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář