Největší česká baterie ve Vítkovicích hlásí 100% spolehlivost a prvních 1000 MWh uložené energie

Datum 07.06.2024

Foto: René Pajurek

Největší bateriový systém České republiky v ostravských Vítkovicích úspěšně zvládl zkušební provoz. Zařízení o výkonu 10 MW pracující ve vazbě s plynovými kogeneracemi zmodernizovaného Energocentra postavila společnost ČEZ Energetické služby z holdingu ČEZ ESCO. Baterie, která dokáže jednorázově poskytnout energii k pokrytí denní spotřeby 1 300 domácností, naakumulovala během zkušebního provozu 1000 MWh elektřiny. Díky certifikaci pro tzv. služby výkonové rovnováhy pomáhá se stabilizací sítě i se zajištěním požadovaných parametrů elektřiny.

„Česká energetika potřebuje na své cestě k dekarbonizaci spolehlivé a dostatečně kapacitní záložní zdroje schopné včas dodat chybějící výkon i stabilizovat požadované parametry elektřiny v síti. Jsme rádi, že vítkovická baterie, která je největším takovým zdrojem v zemi, tyto nároky zatím beze zbytku splňuje. Po několika měsících provozu už můžeme zodpovědně říct, že vykazuje 100% spolehlivost a vysokou účinnost. Ve strategii transformace energetiky Moravskoslezského kraje jde o jeden z důležitých prvků, který celý region posouvá k vyšší udržitelnosti a nezávislosti na fosilních palivech,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. Skupina ČEZ je v tomto úsilí hlavním partnerem kraje.

  • Systém o výkonu 10 MW, největší v ČR, úspěšně ukončil zkušební provoz.
  • Zařízení velké jako rodinný dům obsahuje asi 95 tun lithiových baterií.
  • Baterie umí poskytovat služby výkonové rovnováhy stabilizující soustavu.
  • Zvládne také nahrazovat výkon v síti při omezení dodávky z kogenerací.
  • Pokračuje i certifikace baterie pro širší využití v české energetické soustavě.
  • ČEZ chce do roku 2030 postavit akumulační systémy o výkonu 300 MW.

Nedávno zahájila v Dětmarovicích výstavbu nových nízkoemisních tepláren pro Bohumín a Orlovou, v Havířově realizuje jeden z největších projektů energetických úspor v republice a v po celém kraji buduje pro zákazníky z řad firem, měst a obcí fotovoltaické elektrárny a staví síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily.

Instalace a zprovoznění největší baterie v ČR je zatím posledním krokem velké modernizace areálu Energocentra Vítkovice, která zajistila snížení emisí oxidů síry, dusíku, tuhých znečišťujících látek a CO2 o 80-100 %. S baterií tvořenou šesti 2,5 metru vysokými bateriovými kontejnery se do budoucna počítá především pro poskytování tzv. služeb výkonové rovnováhy (SVR). Znamená to, že velký akumulátor při poklesu frekvence v energetické síti pod 50 Hz začne v řádu milisekund dodávat regulační energii, a naopak při frekvenci nad 50 Hz ji ze soustavy odebírat.

„Řídicí software celého systému dokážeme efektivně spravovat a aktualizovat na dálku z našeho operačního střediska v Třebíči. Baterie, která dosud akumulovala v souhrnu 1 000 MWh energie, umí při všech provozních režimech udržovat v kontejnerech konstantní teplotu 25°C, a to i při vysokém výkonu celého systému. K příjemným zjištěním zkušebního provozu také patřil fakt, že díky optimalizaci chladícího systému došlo ke snížení vlastní spotřeby energie na chlazení až o 5 procent, což zvyšuje energetickou efektivitu celého zařízení,“ říká Martin Václavek, ředitel ČEZ Energo ze skupiny ČEZ ESCO, která baterii postavila a zajišťuje také její provoz.

Potenciál akumulačního systému ve Vítkovicích je ale mnohem větší a ČEZ pokračuje v rozšiřování využití baterie pro další ze služeb výkonové rovnováhy. Na základě dosavadních testů se k certifikaci FCR podařilo získat také certifikaci aFRR, což znamená, že baterie umí poskytovat regulační služby automaticky a okamžitě, jakmile vznikne porucha v síti. V posledních měsících si energetici také ověřili, že v časech energetických špiček, kdy je díky rekordně teplému počasí teplárenská výroba kogenerací, zvládne vítkovická baterie nahrazovat dodávku energie z kogeneračních jednotek provozovaných v rámci celého portfolia ČEZ Energo.

O spuštění této baterie v Ostravě-Vítkovicích jsme vás již informovali.

Vladislav Sobol

Výstava Volty 700 x 200 px

Komentáře k článku (1)

  1. Dobrý den, mám na střeše FVE o instalovaném výkonu 27,6kWp od roku 2012 a dostávám od OTE dotaci na vyrobenou kWh-letos 4,771 podle rozhodnutí ERÚ. Každý rok je cena jiná. Roční výroba byla od 20MWh do 25MWh; přetoky dělaly až 83% za prům.cenu 1Kč/kWh. Za dodávku jsem zaplatil 1mil.Kč. Pro zlepšení výnosu jsem si objednal bateriové úložiště od fy FLOW BATTERY za 660tis Kč bez požadování další dotace. Po roce a 1/4 začal systém fungovat. Ze sítě odebírám asi 2kWh/den. Bohužel za přetoky klesla tržba k 0. Ovšem za 1 koupenou kWh si dodavatel Centropol v březnu vyžádal 23Kč(718Kč/31kWh). To, že fakturovaná cena obsahuje všelijaké doplatky, příplatky a poplatky mě nezajímá. Co platím je rozhodující a z mého pohledu nemravné.
    To neexistuje nějaký nástroj pro zvýhodnění občana-podnikatele, který se snaží pokrýt svoji energetickou potřebu z obnovitelného zdroje a ještě dodávat zelenou energii do sítě?

Napsat komentář