Při těžbě plynu frakováním může být odpadní voda masívním zdrojem lithia

Datum 08.06.2024

Foto vytvořené AI generátorem obrázků Fotor.com při zadání klíčových slov “lithium fracking wastewater stream Marcellus”

Až 40 % poptávky po lithiu ve Spojených státech by podle nové analýzy Národní laboratoře energetických technologií, mohlo přicházet z odpadních vod z frakovacích vrtů na břidlicový plyn. To samozřejmě v případě, že by se tento klíčový prvek pro nové technologie podařilo získávat s naprostou účinností beze ztrát. Vědci už dnes v laboratoři dokážou lithium z vody extrahovat s více než 90% účinností. Píše se o tom na stránkách Pittsburské univerzity.

V současné době se většina lithia získává ze solanek v Chile. Poté se převáží do Číny, kde se zpracovává. To se Američanům moc nelíbí a proto hledají způsoby jak tuto závislost na této důležité energetické surovině snížit a možnost jeho extrakce z těchto odpadních vod se zdá jako velice slibná. Americký geologický průzkum (USGS) zařadil lithium mezi kritické prvky a do roku 2030 chtějí Američané veškerou potřebu lithia pokrýt z domácích zdrojů.

Proto bude dalším krokem při zkoumání odpadní vody jako zdroje lithia následovat analýza dopadů na životní prostředí při získávání tohoto kritického prvku. To bude mimo jiné učiněno vybudováním pilotního zařízení pro výzkum a vývoj účinnějších technik získávání z těchto odpadních vod. Dalším krokem bude vyhodnocení dopadu jeho těžby na životní prostředí a realizace pilotního zařízení pro vývoj technik těžby.

To by mělo stát poblíž vrtů na břidlicový plyn v oblasti města Marcellus ve státě New York. Vědci v této oblasti analyzovali vodu recyklovanou při hydraulickém štěpení, ve které byly zachyceny různé minerály a prvky z břidlic. Těžařské společnosti ve Spojených státech jsou, podle zprávy z Pittsburské univerzity, povinny předkládat analýzy odpadních vod používaných v každém vrtném poli a lithium je jednou z látek, které musí uvádět. Takovéto využití odpadních vod má potenciál přinést vedlejší hodnotu při získávání plynu metodou frakování.

René Pajurek
zdroj: Pittsburská iniverzita

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář