Průzkum: Češi podporují jadernou energetiku

Datum 21.06.2024

Malý modulární reaktor AP300™ společnosti Westinghouse. Foto: Westinghouse

Agentura NMS Market Research představila závěry sociologického šetření s názvem “Postoj Čechů k jaderné energetice a malým modulárním reaktorům”. Z ní jasně vyplývá naše velká podpora jaderné energetiky.

Většina české dospělé populace podporuje jadernou energetiku (72 %) a její budoucí rozvoj (59 %) a zároveň ji považuje za nejspolehlivější zdroj energie. Lze předpokládat, že výstavba SMR bude mít podporu i u obyvatel oblastí, kde bude k výstavbě docházet. Rozhodně souhlasí 24 % obyvatel a 35 % spíše souhlasí.Většina (85 %) Čechů věří v pozitivní přínosy zapojení českého průmyslu do výstavby nových jaderných zařízení, včetně reaktorů SMR.

Jako nejčastější přínos respondenti zvolili uplatnění českých technologií.  O bezpečnosti malých modulárních reaktorů (SMR) je přesvědčeno 48 % populace, ale 43 % populace nemá na otázku bezpečnosti tohoto řešení názor. Šetření také ukázalo, že obyvatelstvo považuje bezpečnost za nejdůležitější vlastnost SMR.  Nejznámějším výrobcem SMR je Westinghouse, kterého zná 17 % lidí; 74 % Čechů však žádného poskytovatele SMR technologie nezná.

„Jsme potěšeni jakým rozsahem vnímají občané České republiky význam zapojení českého průmyslu do budoucího jaderného programu v České republice stejně jako benefity, které toto zapojení může přinést pro stát a jeho ekonomiku. Ukazuje to na velmi solidní ekonomické a strategické myšlení našich obyvatel a toho si nesmírně vážíme. Jako český průmysl slibujeme, že pro zajištění optimální účasti českého průmyslu v přicházejících projektech výstavby nových jaderných zdrojů uděláme maximum.” Josef Perlík, výkonný ředitel CPIA.

Zadavatelem průzkumu byla společnost Westinghouse Electric Company. Realizátorem byla společnost NMS Market Research. Záštitu průzkumu poskytla Aliance české energetiky (CPIA).

Petr Žilinský

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář