Automatické přepínače pro dva spotřebiče až do 2x 63A a to nejen pro fotovoltaiku

Datum 27.06.2024

Foto: Freepik

Firma BONEGA přináší na trh další, aktuálně velmi žádanou a užitečnou přístrojovou sestavu, kterou je automatický přepínač pro dva spotřebiče.

Potřebu automatického přepínání z jedné sítě na dva spotřebiče, zařízení, atd. si vyžádal především nástup ostrovní fotovoltaiky, ale uplatnění najde i v přepínání na záložní motory, technologie, přepínání topení, pro přepínání dvou sekcí fotovoltaických panelů dle osvitu, atd..

Například nejčastější požadavky konečných uživatelů při provozování ostrovní fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE):

 • priorita je ohřev užitkové vody z FVE
 • jakmile dosáhne teplota vody požadované maximální hodnoty, tak je žádoucí ihned energii z FVE začít využívat k jinému účelu
 • často tím může být ohřev bazénu, dobíjení baterií, atd.
 • při poklesu teploty užitkové vody pod stanovenou minimální hranici (např. pod 40 stupňů Celsia) je potřeba energii z FVE zase přesměrovat na prioritní ohřev vody
 • proces přepínání musí být automatický
 • být o přepínání informován např. přes aplikaci www.signalizator.cz

1. Jaké je konstrukční provedení?

Tak jako velmi úspěšný automatický přepínač dvou sítí BONEGA (také až pro 2x 63A), stojí konstrukčně i tento automatický přepínač dvou spotřebičů (zařízení) z jedné sítě na spolehlivých jističích a nahazovačích.

Schema zapojení pro jednofázové provedení

Velkou výhodou přístrojové sestavy BONEGA je využití motorického zapínání a vypínání jističů. Tento prvek ve svých krajních pozicích na rozdíl od stykačů nebere de facto žádnou energii. To přináší uživatelům i rychlou návratnost.

Navíc jistič lze opakovaně a především spolehlivě namáhat vypínáním i zapínáním i při plné zátěži. V případě jističů řady BONEGA PEP- 10J je to až 20.000 cyklů.

Sestava je tak VELMI jednoduchá, spolehlivá, bezpečná, levná s rychlou návratností a úsporná z pohledu spotřeby elektrické energie. 


Schema zapojení pro třífázové provedení:

2. Proč řešení pomocí jističů?

Sestava se vyhnula málo spolehlivému řešení přes elektroniku či stykače, u kterých hrozí spečení kontaktů, nežádoucí opalování kontaktů a tím vznikající přechodové odpory a vysoká teplota, zabírají hodně místa, mají dlouhé hoření elektrického oblouku, hlučnost, menší životnost, atd.

Jističe jsou svou konstrukcí přímo předurčeny k vypínání či zapínání při vysoké energetické zátěži se současnou schopností rychlého přerušení vzniklého elektrického oblouku mezi kontakty s maximálním omezením jejich opalování. Toto obecně řeší u jističů kvalitní vynašeče oblouku od kontaktů, zhášecí komora a systém chlazení. U jističů BONEGA® k tomu přibývá schopnost mimořádně rychlého průběhu vypnutí všech tří etap a to od rozpojení kontaktů přes běh oblouku do komory až po ukončení hoření oblouku. Díky tomu se minimálně ohřívají a opalují kontakty, atd..

Významnou funkcionalitou pro automatické přepínání je středová signalizace poruchy u jističe pomocí středové polohy páčky. Ta hraje velmi zásadní roli jak pro automatické přepínání sítí, tak především pro ruční přepínače, které má firmy BONEGA® také ve své nabídce.

3. Je potřeba každou „větev“ ještě zvlášť odjistit?

Není potřeba ještě samostatně „větve“ odjistit. V tom tkví právě VELKÁ výhoda tohoto řešení.

 1. Každá z obou větví jistě požaduje pro svou ochranu jištění pomocí jističů. Tyto jističe pro větve zajišťují již jističe v samotné sestavě automatického přepínače. To samo o sobě již zlevní pořizovací náklady na celkové řešení elektrické instalace a tato kombinace tak zmenšuje potřebu místa v rozváděči.
 2. Aby bylo dokonale zabezpečeno galvanické odpojení, tak je u obou větví pro jistotu zajištěno odepínání i „N“ vodičů. Je to docíleno pomocí jističů 3P+N (pro třífázové sítě) a jističů 1P+N (pro jednofázové sítě). Přerušení „N“ vodiče u těchto přístrojů funguje tak, aby byla do poslední chvíle zabezpečena ochrana. To znamená, že při zapnutí jističe proběhne nejprve spojení „N“ a pak až fází. Při vypnutí jističe dojde nejprve k přerušení fází a až naposled k přerušení „N“. Poznámka: tuto funkcionalitu stykač nezabezpečí.
 3. Pro projektování a především pro bezpečné provozování může být každá větev (zdroj, síť) jištěna jinými jmenovitými proudy (od 1 do 63A) a charakteristikami (B,C,D) čímž se tak řešení přizpůsobuje různým zátěžím

4. Kolik modulů na šířku sestava zabere?

Pokud si odmyslíme jističe, které tak či tak pro obě větve musí v rozvaděči být, tak se celá sestava skládá:

 • dva kusy nahazovačů (zabírající na šířku 2x jeden modul)
  Slouží pro řešení zapínání a vypínání jističů. Jde o motorickou jednotku se šnekovou převodovkou. Přístroj přináší také nemalou úsporu elektrické energie (na rozdíl od stykačů) neboť v klidovém stavu je spotřeba nahazovače téměř nulová (mimo svícení malé LED). Pro servisní úkony je také možné z bezpečnostních důvodů ještě i mechanicky zablokovat „nahazovač“ proti sepnutí včetně uzamčení malým visacím zámkem.
 • jeden kus relé 20-11 (zabírající na šířku jeden modul)
  Obsluhuje přepínání. 
 • jeden kus 2A jistič (zabírající na šířku jeden modul)
  Řeší jištění ovládacích obvodů (relé a nahazovačů). Ten má navíc i vhodnou servisní funkci neboť při jeho vypnutí dojde k přesunu jističů do polohy vypnutu.

Celá sestava bez jističů zabere na šířku jen čtyři moduly !!!

5. V jakých provedeních se sestavy dodávají?

 • jednofázové (jističe od 1 do 63A)
 • třífázové (jističe od 1 do 63A)
 • na DIN liště
 • v rozvaděčové skříni
 • v rozvaděčové skříni s kontrolkami

6. Jaké jsou základní ceny sestav včetně jističů od 1 do 63A?

Co dalších firma BONEGA pro fotovoltaiku nabízí:

 1. Inovované automatické přepínače dvou zdrojů. Jedna ze základních funkcí je tedy ta, že po výpadku prioritní sítě automaticky přepne na záložní síť. Po náběhu hlavní sítě zase automaticky vypne záložní síť a sepne provoz přes hlavní síť. V případě výpadku obou sítí dojde k obnovení té, která „naběhla“ jako první. Po obnově obou nastává řízení podle priorit.
 2. Hybridní přepínače dvou sítí. Automaticky upřednostňují jen jednu prioritní síť.
 3. Ruční bezpečnostní přepínače sítí. V případě výpadku obou sítí se oba jističe dostanou do stavu vypnuto. Uživatel pak musí sám rozhodnout, kterou ze sítí zprovozní.
 4. Bezdrátové, dálkové předávání pokynů zapnuto nebo vypnuto. Řeší přenos z jakýchkoli kontaktů (například z HDO na FVE).
 5. Unikátní dálkové odpínání (zkratování) a zapínání fotovoltaických panelů či celé FVE pro bezpečnostní účely (servis, požár) nebo pro řešení přetoků či záporných výkupních cen. Jedním pokynem zrušíte či obnovíte výrobu el. energie přímo u panelů.
 6. Rozvaděče pro fotovoltaiku bez silových stykačů. Stykače jsou nehrazeny speciálními nahazovači, které musí vypnout jistič. i když již mají přerušený přívod.
 7. Svodiče přepětí DC a AC.
 8. Jističe DC. Do 250 a do 500V.
 9. Proudové chrániče. Typy „A“ i „B“.
 10. Vypínače. Do 63 a do 125A.
 11. Nahazovače jističů. Reagují na pokyny z HDO.
 12. Typové rozvaděče DC . Pro 1 až 8 stringů.
 13. Uživatelsky velmi jednoduché signalizátory AC, DC určené především pro diagnostiku obvodů, sledování teploty či dálkové ovládání spotřebičů (www.signalizator.cz)

Roman Hudeček

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář