Chart Ferox se podílí na projektu využiti kapalného vodíku v letecké dopravě

Datum 02.07.2024

Foto: Chart Ferox

Děčínská společnost Chart Ferox se podílí na revolučním evropském projektu GOLIAT, jehož cílem je vytvoření infrastruktury pro manipulaci a tankování kapalného vodíku (LH2) do menších letadel na třech evropských letištích. Projekt vede společnost Airbus a podporován je i akademickými partnery a provozovateli letišť. Na čtyřletém projektu financovaném Evropskou unií se podílí i přední společnosti z vodíkového průmyslu, mezi které patří i Chart Industries, jehož je Chart Ferox evropskou součástí.

Bronislav Převrátil, ředitel Chart Ferox„V děčínském závodě se naši inženýři věnují využití zkapalněných plynů zhruba 80 let. Jsme hrdí na to, že inženýři z našeho závodu se podílejí na tak významném evropském projektu, jako je GOLIAT. Společně s kolegy z našeho závodu v Itálii budou využívat zkušenosti s vývojem vodíkových aplikací, které máme za sebou. Již nyní jako Chart dodáváme mnoho výrobků a řešení využívajících zkapalněný vodík, jako jsou zásobníky pro skladování, návěsy pro transport nebo čerpací stanice. Tato iniciativa představuje novou příležitost pro náš závod zapojit se do vývoje technologií, které mají potenciál zásadně změnit letecký průmysl a přispět k ochraně životního prostředí.“

Tlak na dekarbonizaci ekonomiky a rozvoj energetické nezávislosti Evropy vede k významnému trendu využívání vodíku pro mobilitu a stacionární aplikace. Vodík bude rovněž klíčovým řešením pro dekarbonizaci krátkých a středně dlouhých letů, což je zásadní pro pokrok v provozu letectví s nízkými emisemi uhlíku.

Projekt GOLIAT (Ground Operations of LIquid hydrogen AircrafT) získal finanční podporu ve výši 10,8 milionu EUR z programu Horizon Europe Evropské unie prostřednictvím CINEA, Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí. Projekt bude trvat čtyři roky a jeho cílem je ukázat, jak lze technologie pro manipulaci a tankování kapalného vodíku s rychlými průtoky bezpečně a spolehlivě vyvinout a použít pro operace na letištích.

Děčínský Chart Ferox je jedinou českou společností, která je do projektu zapojena. Vedle výrobce letadel Airbus jsou do projektu zapojeno celkem 10 partnerů, například TU Delft (Nizozemsko), Leibniz University Hannover (Německo), Royal Schiphol Group (Nizozemsko), Rotterdam The Hague Airport (Nizozemsko), Vinci Airports (Francie, Portugalsko), Stuttgart Airport (Německo), H2FLY (Německo) a Budapest Airport (Maďarsko).

Cílem projektu je vyvinout a předvést technologie pro tankování LH2 pro budoucí velká komerční letadla, demonstrovat pozemní operace na letištích s malými letadly na vodíkový (LH2) pohon a vypracovat rámec pro standardizaci a certifikaci budoucího nakládání s LH2. 

Zkapalněný vodík (LH2) je jako čisté a efektivní palivo slibným řešením pro snížení emisí skleníkových plynů spojených s provozem letišť a jejich závislostí na fosilních palivech. Vysoká energetická hustota LH2 umožňuje dlouhé doletové vzdálenosti pro letadla, avšak před širokým použitím vodíku na letištích je potřeba lépe porozumět provozním, regulačním, ekonomickým a bezpečnostním dopadům, stejně jako kapacitě a výkonu technologií.

Martin Jonáš

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář