Ceník webové inzerce

Horní část webu

Leaderboard 1350×200 px
Cena za 3 měsíce: 16.000 Kč

Boční část webu

vpravo

 1. pozice – 300×300 px
  Cena za 3 měsíce: 6.000 Kč
 2. pozice – 300×300 px
  Cena za 3 měsíce: 5.000 Kč
 3. pozice – 300×300 px
  Cena za 3 měsíce: 4.000 Kč

vlevo

 1. pozice – 300×300 px
  Cena za 3 měsíce: 6.000 Kč
 2. pozice – 300×300 px
  Cena za 3 měsíce: 5.000 Kč
 3. pozice – 300×300 px
  Cena za 3 měsíce: 4.000 Kč

Středová část webu

Pod titulními články – uprostřed horních čtyř článků – 250×300 px
Cena za 3 měsíce: 8.000 Kč

Ve spodní části webu mezi články – 700×200 px
Cena za 3 měsíce: 10.000 Kč

Ponechání PR článku na titulním místě

Maximální doba ponechání článku na titulce je 20 dnů. Znamená to, že článek ‘neproteče’ s ostatními články dolů. Po uplynutí zaplaceného období bude článek sestupovat spolu s ostatními články níže, ale bude si jej možné dále vyhledat.

Cena za ponechání hlavního článku na 1 den – 500 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez 21% DPH.


Kontaktujte inzertní oddělení:
Jiřina Molinková, tel.: 603 429 908, e-mail: inzerce@volty.cz

Vytisknout