Kurz MANAŽER ÚDRŽBY od 12. října

ČSPÚ jako jediná v ČR poskytuje kurz Manažer údržby harmonizovaný s požadavky EFNMS, akreditovaný MŠMT a zakončený akreditovaným personálním certifikátem.

Kurz je možno využít pro rekvalifikaci pracovníků.

Kurz naplňuje požadavky normy ČSN EN 15628:2015 Údržba – kvalifikace pracovníků údržby.

Cílová skupina:
Manažeři údržby, asset manažeři, facility manažeři, vedoucí údržby, hlavní mechanici, TPM facilitátoři apod. s vysokoškolským i středoškolským předchozím vzděláním.

Cíl výuky a tréninku:
Cílem vzdělávání a tréninku je seznámit účastníky kurzu se základními požadavky managementu majetku, strojů a zařízení včetně všech aspektů managementu údržby.

V rámci kurzu bude objasněno mnoho otázek z oblasti organizace a řízení údržby, provozní spolehlivosti strojů, technologie udržování, diagnostiky a oprav a počítačové podpory řízení údržby. Trénink probíhá pomocí případových studií a příkladů z praxe. V neposlední řadě je kladen důraz na uplatňování zásad ekonomického myšlení v managementu údržby.

Telefon: 732 385 196
E-mail: hroch@udrzba-cspu.cz
Web: https://udrzba-cspu.cz/events/manazer-udrzby-2023
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: