Diagnostické metody údržby odvádějí ve Vitesco Technologies detektivní práci

Datum 15.12.2023

Foto: Siemens

Trutnovský závod společnosti Vitesco Technologies nově využívá preventivní diagnostické metody, které vychází ze skutečného technického stavu zařízení. Nasazené technologie Siemensu umožňují na základě naměřených dat rychle a kompetentně rozhodnout o potřebném zásahu. Díky systému diagnostické údržby lze plánovat případné odstávky a minimalizovat riziko neplánovaného zastavení výroby. 

Společnost Vitesco Technologies (dříve Continental) patří mezi přední světové výrobce elektronických a mechanických komponent pro většinu automobilových značek. Nároky na kvalitu výrobků jsou velmi vysoké, a proto jsou neodmyslitelnou součástí výrobního procesu i nejmodernější výrobní, měřicí a laboratorní technologie. V trutnovském závodě, kde metody diagnostické údržby využívají, je vedle výroby i vývojové centrum pro řadu produktů z výrobního portfolia.  

Zavést pokročilé metody údržby se ve Vitesco Technologies rozhodli poté, co uplynula záruční doba strojů poskytovaná výrobci a bylo potřeba zásadně změnit strategii údržby a reagovat na opotřebení strojů, které pracují v nepřetržitém provozu. Nový systém údržby je postaven na online monitoringu stavu strojů a co největším podílu oprav vlastním personálem. V případě poruchy se aktivity zaměřují na detailní rozbor příčiny a následná nápravná opatření.

Diagnostická údržba

Dnes údržba v automobilovém průmyslu stojí na strategii prevence, která zahrnuje i preventivní výměnu některých komponent.

Preventivní údržba s pevným časovým intervalem výměny komponent bez ohledu na technický stav má nevýhodu ve vyšších nákladech na náhradní díly, které možná ještě nebyly na úplném konci své životnosti,“ vysvětluje Václav Šimek, vedoucí údržby ve společnosti Vitesco Technologies Czech Republic. „Proto jsme postupně přešli k diagnostické údržbě, která vychází ze skutečného technického stavu zařízení. Na základě naměřených dat může náš technik velmi kompetentně rozhodnout o další potřebné akci, např. zda díl vyměnit, či ponechat v provozu. Tento systém nám navíc umožňuje případnou odstávku naplánovat a minimalizovat tak riziko neplánovaného zastavení výroby. V dlouhodobém horizontu je tato filozofie údržby levnější,“ dodává. 

Hlavním pilířem diagnostické údržby ve Vitesco Technologies je měření vibrací, podle kterých se určuje aktuální technický stav zařízení. Z naměřených dat se odečítají kritické frekvence, které mohou signalizovat blížící se poruchu. 

Hlavní výhodou sledování a měření vibrací, tzv. vibrodiagnostiky je, že dokáže určit stav stroje přímo v provozních podmínkách, bez nutnosti demontáže. Pomocí frekvenční analýzy signálu vibrací lze přiřadit jednotlivé složky vibrací přímo k součástem stroje (ozubeným kolům, ložiskům či hřídelím) nebo k provozním stavům (nevyvážení rotačních součástí, neustavení hřídelí nebo poruše elektrického obvodu motoru). 

Detektivní metody pro odhalení příčin poruch

V trutnovském závodě Vitesco Technologies využívají řídící systémy (PLC) Siemens, proto mají odborníci ze Siemensu usnadněnou práci a zároveň se jim otevírá možnost podrobit strojní zařízení hlubší analýze.

„Prostřednictvím našich řídicích systémů máme možnost nahlížet do historie stroje a získaná data detailně analyzovat. Dokonce nám to umožňuje životnost strojů výrazně prodloužit“. zdůrazňuje David Suchý, vedoucí servisního oddělení českého Siemensu. 

Abychom mohli provádět účinná servisní opatření, je pro nás opravdu velmi důležité vědět, v jaké kondici byl stroj před servisním zásahem a v jakých provozních podmínkách fungoval,“ uzavírá David Suchý. 

Přestože se řešení závad často ukáže být poměrně banální, jejich odhalení mnohdy předchází až detektivní práce. „Přístup k datům ze strojů a diagnostických zařízení a těsná spolupráce našich odborníků s týmem na straně zákazníka nám umožňují provést detailní analýzu dané poruchy a přesně určit její příčinu,“ popisuje metodiku spolupráce David Suchý.  

Aktuálně nasazují v Trutnově nejnovější verzi systému Condition Monitoring. Jedná se řešení Siemens, které vyvinuli odborníci v České republice a poskytuje kompletní přehled o aktuální a zbývající životnosti nástrojů. Systém zcela minimalizuje odstávky stroje způsobené čekáním na výměnu nástroje.  V budoucnu plánuje Vitesco Technologies implementaci systémů diagnostické údržby v maximální možné míře, a to především tam, kde se již na základě pilotních projektů jasně prokázala návratnost investovaných finančních prostředků. V další fázi je v plánu instalace senzorů vibrací, vedle vřeten i na jednotlivé osy obráběcích strojů. 

Mariana Kellerová

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář